Kurs i karriärtänk!

March 4th, 2014

Vart är du på väg och varför? En kurs för dig på väg från studentliv till arbetsliv. Du är på väg mot examen. Du har en god utbildning. Är ändå osäker på vad du kan. Undrar över vad som förväntas av dig i arbetslivet, i yrket. Och vad vill du, egentligen? Vad drömmer du om för framtid?

Studenthälsan och LNU Karriär erbjuder dig– i förebyggande syfte – en fyrakvällarskur mot framtidsångest. Att veta mer om dig själv, arbetslivets möjligheter och få en realistisk bild av dina kompetenser som ökar dina möjligheter att komma dit du vill. Så ta chansen att tillsammans med andra utforska dig själv och dina möjliga vägar in på arbetsmarknaden.

Kursen kommer att ges nästa gång i Kalmar med start 18 mars.

För frågor och anmälan, kontakta:

Magnus Thureson, karriärvägledare campus Kalmar
magnus.thureson@lnu.se 0480-44 61 370480-44 61 37
Annika Axelsson, Studenthälsan campus Växjö
annika.axelsson@lnu.se 0733- 423 964
Helena Jörgensen, karriärvägledare campus Växjö
helena.jorgensen@lnu.se 0470-70 88 100470-70 88 10

 

18 mars: Personlig utveckling. Vem är du? Hur ser du på dig själv?
Föreläsning/workshop med avsikt är att göra dig lite klokare på vem du är. Också i relation till andra. Vi undersöker ditt förhållande till dig själv och till prestationen och hur god självkännedom kan öka din motivation.

25 mars: Omvärldsinventering. Vart är du på väg?
Vi undersöker vad du behöver veta om den del av arbetsmarknaden du vill finnas på, och hur du gör för att skaffa dig den kunskapen. Genom att veta vart du är på väg, och vad som krävs för att komma dit, ökar du möjligheten att komma just dit.

1 april: Kompetensinventering. Vad kan du och hur ska du beskriva det?
Vi synliggör dina färdigheter och kunskaper. Både dina ämnesspecifika och dina generella och hur de både skiljer sig åt och hör samman. Om du vet vad du kan och, lika viktigt, vad du inte kan, så står du stadigare och kan ta steget framåt. Kan sammanfatta din utbildning, dina erfarenheter och personliga meriter till en slagkraftig jobbansökan.

10 april: Avstamp mot framtiden
Workshop X 3. Denna sista gång prövar du dina nyvunna kunskaper om dig själv, om din del av arbetsmarknaden och om vad du behöver kunna och vad du kan. Vi knyter ihop säcken, din säck innan du tar ditt pick och pack ut i (arbets)livet.

http://lnu.se/student/vi-hjalper-dig/karriarvagledning/kurs-karriartank

You’ll need Skype CreditFree via Skype

Praktisera på Sveriges ambassad i Rabat, Marocko hösten 2014

March 3rd, 2014

Sveriges ambassad i Rabat söker praktikant för praktikanttjänstgöring under höstterminen 2014. Start från slutet av augusti/början av september och ca 20 veckor framåt.

Sveriges ambassad i Rabat är en medelstor utlandsmyndighet med en ambassads klassiska arbetsuppgifter;
politisk bevakning av landet, med regional utblick,
Sverige-främjande och vidareutveckling av bilaterala kommersiella kontakter i samarbete med Business Sweden, Casablanca,
migration och konsulär verksamhet,
Det övergripande verksamhetsmålet är att upprätthålla och utveckla relationerna med Marocko, som är ett i många avseenden intressant och viktigt land i en dynamisk region.

Praktikantuppgifter: Som praktikant kommer du aktivt att delta i det löpande arbetet som bl.a. innefattar att ta fram information, förbereda underlag, delta i utarbetande av rapporter, biträda vid möten och arbeta med främjandeprojekt. Du kommer också att få hantera mer praktiska uppgifter av intern karaktär. Syftet är att du ska få god inblick i en ambassads samtliga uppgifter, även om du i huvudsak kommer att ägna dig åt politisk bevakning och främjandeverksamhet.

Sökande: Praktikanten ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma ifråga för praktik. För det fall praktik inte ingår som poänggivande kurs, ska institutionen skriftligen intyga att praktiken är relevant för den studerandes utbildningsinriktning.

För att få ut mesta möjliga av en praktik vid representationen bör du ha en utbildningsbakgrund som motsvarar C- eller D- nivå inom relevant ämne, t.ex. statsvetenskap, juridik, freds- och konfliktkunskap, ekonomi och/eller journalistik. Arbetsspråket vid ambassaden är franska. Goda kunskaper i franska är en nödvändighet. Goda kunskaper i engelska är relevant, men är inte arbetsspråk. Inriktning på arabvärlden och kunskaper i arabiska är meriterande.

Du ska vara en nyfiken och analytisk person som kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du ska trivas med att arbeta både självständigt och i grupp samt ha ett intresse för internationella frågor. Du ska vara öppen för att åta Dig skiftande uppdrag inom ramen för ambassadens verksamhet.

Read the rest of this entry »

Praktiserar på Utrikesdepartementets enhet för säkerhetspolitik under hösten 2014

March 3rd, 2014

Vill Du vara en av fyra studenter som praktiserar på Utrikesdepartementets enhet för säkerhetspolitik under hösten 2014?

Enheten för säkerhetspolitik, UD-SP, har ett brett arbetsfält. Den svarar för Sveriges allmänna säkerhetspolitik och EU:s säkerhets- och försvarspolitik samt relationerna till Nato, OSSE och Europarådet. Enheten har det övergripande ansvaret för FN och dess centrala organ generalförsamlingen och säkerhetsrådet. Enheten arbetar också med fredsfrämjande frågor, bland annat de internationella insatser där Sverige deltar med militär och civil personal. Andra viktiga arbetsområden är terrorismfrågor, sanktioner, fredsbyggande och konfliktfrågor i vid mening.

UD-SP består av cirka 50 medarbetare och består av fyra grupper och ett antal rådgivare. Europagruppen ansvarar för EU:s säkerhetspolitik med särskilt fokus på EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Euro-atlantiska gruppen ansvarar för Nato, OSSE, Europarådet och den allmänna säkerhetspolitiken. Globala gruppens tyngdpunkt ligger på FN-frågor. Konfliktgruppen hanterar enhetens horisontella konfliktfrågor och anslagen för freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet.

Read the rest of this entry »

Praktikplatser Svensk-Spanska Handelskammaren

February 28th, 2014

Inför hösten 2014/våren 2015 utlyser Svensk-Spanska Handelskammaren två praktikplatser inom sin verksamhet. Den ena är en plats som marknadsassisten inom eknomi  & sälj och den andra en likadan plats inom media & kommunikation.
Se bifogad information för information om hur du söker och för kontaktuppgifter till Handelskammaren.

PDF Marknadsassistent profil media

PDF Marknadsassistent profil ekonomi och sälj

Kungar och tjejer – det könade entreprenörskapet i media 7 mars, frukost ingår

February 28th, 2014

Linnéuniversitetet, Winnet Kalmar län och Regionförbundet Kalmar län välkomnar till mingelfrukost och föreläsning med anledning av internationella kvinnodagen:

Kungar och tjejer –‐ det könade entreprenörskapet i media

Datum: 7 mars 2014
Plats:
Brofästet, Gröndalsvägen 19 Kalmar
Tid:
Föreläsning klockan 08.00–‐09.30 i sal 200.
Frukost ingår och serveras i hotell Brofästets matsal från kl 07.00

Vilken bild ger media av kvinnor och män som entreprenör? Och är det så det är eller är det bara så det beskrivs? Den norska dramaturgen Elin Amundsen Grinaker har med hjälp av rosa och blå tuschpennor undersökt innehållet i tre nummer av affars–‐ bilagan Mera affärsliv, som ges ut gemensamt av Kalmar läns största dagstidningar. ‐ Det är viktigt att vara medveten om vilka könsroller som media förmedlar. Jag tror att vi blir starkt påverkade av det som står där, säger Elin Amundsen Grinaker.

Evenemanget är kostnadsfritt.
Anmälan sker senast den 5 mars till katarina.ellborg@lnu.se

Arrangörer: Projektet Det entreprenöriella universitetet verkar för att alla programstudenter på Linnéuniversitetet ska nås av entreprenörskap under sin utbildning.

Regionförbundet Kalmar län driver kontinuerligt frågan om att stärka kvinnors företagande. Winnet Kalmar län arbetar för jämställdhet i ungar och tjejer –‐ det könade entreprenörskapet i media

How Green Is Your Brain?

February 27th, 2014

Green brain of the year contest!

http://greenbrain.ncc.metu.edu.tr/

 

Turismekonomprogrammet kommer inte att starta våren 2015

February 27th, 2014

Turismekonomprogrammet kommer inte att starta våren 2015. Du kan söka till Turismprogrammet som startar hösten 2014 om du är intresserad av att läsa turism och ekonomi. Samma examen kan uppnås i Turismprogrammet.

 Mer om Turismprogrammet

Amår arbetsmarknadsdag i Växjö 6 mars

February 27th, 2014

Vad ska du bli när du blir stor?
Torsdagen den 6 mars är det dags för Amår, universitetets största arbetsmarknadsdag i Växjö med över 70 företag från olika branscher.

Amår riktar sig till alla studenter oavsett studieinriktning.

http://amar.nu/

Elaine Eksvärds populära föreläsning Snacka Snyggt – Konsten att få folk att lyssna!

February 26th, 2014

Kom till Kalmar Teater och lyssna på grymma Elaine Eksvärds populära föreläsning Snacka Snyggt – Konsten att få folk att lyssna!

Kan du tala, så kan Elaine lära dig konsten att få folk att lyssna. Lär dig snacka snyggt eller slipa ditt redan snygga snack. Oavsett är det här seminariet för dig!

Elaine är en av Sveriges mest anlitade retorikkonsulter och föreläsare. Hon ger verktygen som gör att folk lyssnar, kommer ihåg det man har sagt och dessutom kommer tillbaka för att höra mer. Hon berättar om kroppsspråk, röstläge, mimik och minnesteknik som några av de ingredienser som behövs för att baka ihop en snygg kommunikation som varar.

Evenemanget är kostnadsfritt men kräver anmälan. Sista dag för avanmälan är 22 april. Vid utebliven avanmälan och ej närvaro debiteras 50 kronor.

Evenemanget arrangeras i samarbete med Destination Kalmar.
Direktanmäl dig här: http://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=4002&key=639

Uppsatstävling DF Academic Award 2014 – vinn 50 000 kronor

February 26th, 2014

Direkthandelns Förening­ – branschorganisationen för direkthandel – utlyser för sjunde året i rad uppsatstävlingen DF Academic Award som är öppen för studenter, lärare och forskare. Vinnande uppsats tilldelas ett stipendium om 50 000 kronor. Uppsatsen ska vara skriven under läsåret 2013/2014 och ha anknytning till direkthandel. Läs mer om direkthandel på www.direkthandeln.org.

 

Praktik vid Utrikesdepartementets Asien- och Oceanienenhet höstterminen 2014

February 26th, 2014

Asien- och Oceanienenheten på Utrikesdepartementet söker praktikanter för höstterminen 2012. Vi söker främst statsvetare, ekonomer eller jurister, men även andra är välkomna att söka. Vi ser gärna att praktikanter med Asienanknytning.

Asien- och Oceanienenheten ansvarar för Sveriges relationer med länderna i Asien och Oceanien. Enhetens arbetsområde sträcker sig geografiskt från Afghanistan till Japan, Australien och länderna i Stillahavsområdet. Ämnesmässigt hanterar enheten utrikes-, handels- och utvecklingspolitik, såväl bilateralt som genom EU och FN. Enheten ägnar sig också åt ett aktivt exportfrämjande. För mer information om UD, se http://www.ud.se.

Read the rest of this entry »

Vadstena akademin söker stipendiater till operatproduktion i sommar

February 17th, 2014

Scholarships!

Ladda hem en pdf-fil med utförliga beskrivningar av våra stipendiatplatser.


Scholarships for the following departments are available for season 2014:

 • Stage technicians
 • Costume crew
 • Lighting and sound assistant
 • Make up assistants
 • Production assistant
 • Marketing assistant
 • Project assistant
 • Assistent/publikvärd
 • Soppköksassistenter

 

How to apply
Please send your CV and recommendations to Terese Lindström
(see below) no later than March 16th.

Singers
The Vadstena Academy auditions for 2014 and 2015 seasons took place between November 22-25th 2013.  Next audition will probably take place in the autumn of 2015. Singers who participated will be contacted in January 2014 with the results of the jury.

Contact
Terese Lindström, production planner,
office: +46 8-545 51 880+46 8-545 51 880 (hours 10-12, 13-16)
terese@vadstena-akademien.org

http://www.vadstena-akademien.org/scholarships/

 

You’ll need Skype CreditFree via Skype

Café Karriär och CV-föreläsning i Växjö 20 februari

February 17th, 2014

Nu är det dags för Växjö kommun och Landstinget Kronoberg att besöka Café Karriär 20/2 kl. 15-16.15.
De kommer att berätta om olika yrken inom Vård och omsorg men även om andra tjänster inom den offentliga förvaltningen.
Vi håller till på Restaurang Kristina.

Anmälan görs till Helena.jorgensen@lnu.se senast 19/2.

Vi kommer även att ha en föreläsning om att skriva CV, torsdag 27/2 kl. 13-15.
Anmälan sker till Helena.jorgensen@lnu.se, senast 25/2. Först till kvarn gäller.

Välkomna! // LNU Karriär

Nominera din uppsats inom handelsområdet före 3 mars, uppsatspris på 20 000 kr

February 17th, 2014

 

Uppsatspris 2014

 

Hakon Swenson Stiftelsen och Handelns Utvecklingsråd delar årligen ut ett studentuppsatspris som vänder sig till studenter vid högskolor och universitet. Vi vill attrahera studenter att studera och fördjupa sig inom handelsområdet i sina kandidat-, magister- och mastersuppsatser.

Detta uppsatspris syftar till att stimulera duktiga studenter att intressera sig för handeln, samt är ett incitament för en fortsatt god kunskapsuppbyggnad inom området.

Riktlinjer
Handeln som forskningsområde är brett och kan innefatta många olika intressanta forskningsfrågor och perspektiv. En ledstjärna i vår bedömning är dock att uppsatsen ska vara av praktisk relevans för handeln, samt att den är förankrad i en god teoretiskt bas.

Nominering till priset
Studenterna nominerar själv sin uppsats till priset genom att skicka in den för bedömning, samt bifogar även sitt uppsatsbetyg.

Prissumma
Varje år utses två studentuppsatser till vinnare. Dessa erhåller ett stipendium på 20 000 kronor vardera. Hakon Swenson Stiftelsen och Handelns Utvecklingsråd delar således ut var sitt pris.

Formalia
Uppsatser aktuella för Studentuppsatspriset ska vara skrivna under vår- eller höstterminen 2013 och senast godkända den 28 februari 2014.
Sista dag för nominering är den 3 mars 2014.

Nominera din uppsats här
Ladda ned inbjudan här (pdf)
Läs tidigare nominerade uppsatser

För mer information kontakta:
Lena Litens, Hakon Swenson Stiftelsen, e-post: lena.litens@hakonswensonstiftelsen.se
Jenny Dahlerus, Handelns Utvecklingsråd, e-post: jenny.dahlerus@hur.nu

Studenthälsan våren 2014

February 13th, 2014

VÅREN 2014 erbjuder vi våra studenter:

Individuella samtal. Samtalen förbokas på mail och telefon men vi har också öppen mottagning tisdagar och torsdagar, 13.00 – 14.00.

Kurser/grupper

 • Mindfulness-kurs KALMAR
  Fem onsdagar 16.30  – 18.00 med start onsdagen den 19 februari
  Läs mer
  Gunilla.Carrington@lnu.se
 • Vart är du på väg? En kurs för dig som vill hitta din väg ut i arbetslivet. KALMAR Karriärvägledningen och Studenthälsan erbjuder under fyra kvällar, 16.00 – 18.30, med start 18 mars en kur mot eventuell framtidsångest:  -Personlig utveckling, Vem är jag? -Omvärldsanalys, Vart är jag på väg? -Kompetensinventering, Vad kan jag? och en sista workshop för att samla ihop insikterna.
  Magnus.Thureson@lnu.se
  Annika.axelsson@lnu.se
 • Step by step  VÄXJÖ
  Ett träningsprojekt som Studenthälsan driver tillsammans med Olympen träningscenter campus Växjö. Det vänder sig till stressade studenter, som vill jobba med sin stress både fysiskt och psykiskt. Projektet startar den 27/2 och varar i fem veckor. Gunilla.Carrington@lnu.se
 • Våga tala – om talängslan VÄXJÖ
  Preliminär start v 9
  Läs mer
  Kristina.Ekegren@lnu.se
 • Vila huvudet – Relax your mind VÄXJÖ
  Lunch-reträtt på Studenthälsan varje onsdag 12.30 – 13.00
  Läs mer
  annika.axelsson@lnu.se

Föreläsningar/workshops

Studenthälsan har ett stort fokus på förebyggande arbete. Vi samarbetar med Linnéstudenterna kring fadder och annat alkohol- och drogförebyggande arbete. Vårt förebyggande arbete handlar även om fysisk och sexuell hälsa samt stresshantering. Har du som personal tankar, idéer om detta eller önskemål om samarbete i olika former så kontakta Maria Larsson.

Studenthälsan erbjuder även konsultation till personal i studentärenden. Genom att inte nämna studenter vid namn möjliggör vi generell rådgivning om förhållningssätt och vidare stöd.

 

Internship Product Management – Swedish language skills (100593)

February 13th, 2014

On behalf of a client we are looking for an intern (m/f) in Product Management who speaks Swedish fluently. Our client is a young international-oriented company located in the heart of Hamburg. The company is a fast growing internet startup, specialized in comparing car rentals. This start-up is about to expand internationally and therefore we invite you to become a part of an exciting multinational team.

Your tasks:
- Working with the Content Management System (CMS)
- Enlarging the product portfolio
- Being responsible for updating the content of the website
- Translating texts
- Support daily online marketing tasks
- General market research

Your profile:
- Student/recent graduate of economics or another relevant subject
- You speak Swedish fluently with a good understanding of German and/or English
- Interest in new online trends and proficient in handling MS-office software
- You are ambitious, highly motivated, flexible and responsible

Our client offers:
- A workplace in the city centre of Hamburg
- A nice working atmosphere in a highly motivated multionational team
- A full-time 4 to 6 months internship
- Salary: 500 EUR / 700 EUR (month 1-3 500 EUR / 4-6 700 EUR)

Start: as soon as possible
Type: full-time internship Location: Hamburg

Be part of this team! We are looking forward to receiving your application by email to jobs@careerteam.de. Please state the reference number 100593.

Your contact person is Nina Tosin.

This job does not suit your interests? No problem, just check out our website www.careerteam.de/en. We are always looking for young talents, professionals and digital experts and we certainly have other interesting job offers available!

Praktik vid Sveriges ambassad i Ottawa, Kanada

February 3rd, 2014

Ambassaden erbjuder praktikplats för universitetsstuderande under höstterminen 2014. Exakt tidpunkt bestäms mellan praktikanten och ambassaden, men tillträde brukar ske i månadsskiftet augusti-september och avslutas före jul. Praktiken är på heltid.

Allmänt om ambassaden
Ambassaden består av ambassadör och två utsända tjänstemän från Utrikesdepartementet samt sju lokalanställda.

Ambassadens huvudinriktning är;
- Sverigefrämjande i bred bemärkelse (handel och näringsliv, kultur, forskning, samhällsfrågor etc.)
- konsulära, migrations- och rättsliga frågor
- utrikespolitisk, inrikespolitisk, ekonomisk och handelspolitisk bevakning
- främjande av utbyte och kontakter mellan Sverige och Kanada.
Read the rest of this entry »

Drivhusets vårkalendarium i Växjö

February 3rd, 2014

Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar högskolenära över hela landet. Resultatet är livskraftiga företag som är redo för framtiden.


13 MARS AUDITION – SOMMARJOBB SOM ENTREPRENÖR
13.00-18.00 Kan du få ett projekt i rullning? Testa dina entreprenörskapsvingar under
Sal Myrdal en sommar. Affärsänglarna sitter på uppdragen, du sitter på drivkraften.

18 MARS YOUNG LADIES IN BUSINESS – TILLBAKA TILL FRAMTIDEN
14.30-17.30 Är du en nyfiken kvinna som vill utforska framtidens möjligheter?
Sal IKEA Följ med på en tidsresa genom drömmar, hopp och möjligheter.

18 MARS GET STARTED!
17.30-19.00 Skatteverket reder ut frågetrasslet kring hur du registrerar ditt företag
Sal H1310 och hur skatter och moms egentligen fungerar.

1 APRIL MY WAY OR THE HIGHWAY – In English
17.00-19.00 Hur förhandlar man till sin fördel? Välkommen till en föreläsning om
Sal Myrdal förhandlingsteknik med IKEAs tradingexpert.

3 APRIL DRIVHUSET ROADTRIP
08.30-17.00 Häng med på en resa till IKEA. Under en heldag besöker vi IKEA och
Avg. Campus vandrar genom svensk möbel- och företagshistoria.

8 APRIL LET’S MINGLE!
16.30-20.00 Landshövding Kristina Alsér och nätverket Hjälp?! bjuder in till nätverksmingel
Residenset på residenset. Under kvällen bjuds det på inspiration och mumsig mingelmat.

15 APRIL WORKSHOP IN BUSINESS DEVELOPMENT WITH IKEA – In English
09.00-16.00 IKEA är tillbaka med ett nytt case för Linnéuniversitetets studenter att knäcka.
K1081 Under denna workshop får du lära dig mer om hur IKEA arbetar med
affärsutveckling samt bidrag med dina tankar och idéer.

www.drivhuset.se/vaxjo
vaxjo@drivhuset.se
0470-708040

Questionnaire from ESC Troyes / FRANCE

February 3rd, 2014

Dear Student,

It is our pleasure to invite you to fill out this online questionnaire and participate to an international study that aims to measure the impact of certain personality traits on Students’ Success and  leadership. The questionnaire is available in three languages: English/French/Arabic. Thank you for your valuable contribution. https://qtrial.qualtrics.com/SE/?SID=SV_6RI6RMWGnAGMSc5

Välkommen till Svenska mässan i Göteborg 20-23 mars

February 3rd, 2014

Ni missar väl inte chansen att få vara med på Skandinaviens största turismmässa?

Vill du veta med? Kom på informationsmöte!

När: Torsdag 6 februari

Var: i Ny204

Tid: kl 16:30

Vi bjuder på fika och massor med information.

Maila om du kommer till: eg222gz@student.lnu.se eller jb222rg@student.lnu.se