Praktikplats på ambassadeni Bukarest, ansök senast 21 mars

March 12th, 2014

Svenska ambassaden i Bukarest, Rumänien, söker två praktikanter för höstterminen 2014. Vi erbjuder praktikanterna möjligheten att få en allsidig inblick i arbetet på en svensk ambassad.

Ambassadens verksamhet omfattar politisk och ekonomisk rapportering, mänskliga rättigheter, konsulära ärenden, Sverigeinformation och främjande-, handels- och exportfrågor samt EU-relaterade frågor. Målsättningen för praktikanterna är att de skall bekanta sig med alla på en ambassad förekommande arbetsområden.

Uppgifter: Ambassaden avser att ta emot två praktikanter under hösten 2014. Den ena bör ha samhällsvetenskaplig, ekonomisk eller juridisk bakgrund. Den andre bör ha en bakgrund inom journalistik och/eller marknadskommunikation. God allmänbildning är en förutsättning och sökanden bör ha ett gediget intresse för Östeuropa. Sökanden skall ha god analytisk förmåga samt god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska såväl som engelska. Kunskaper eller dokumenterad erfarenhet av internationell politik och/eller EU och dess institutioner är meriterande. Kunskaper i rumänska ses som en stor tillgång.

Villkor för praktik: Praktikanten ska vara inskriven som student vid universitet eller högskola. Svenska studenter vid utländska universitet är också välkomna att söka. Om praktik ej ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för den studerandes utbildningsinriktning.  Praktikanten måste enligt UD:s regler vara svensk medborgare.

Praktikperiod: Praktikperioden omfattar en termin, dvs. ca 20 veckor. Exakt praktikperiod avtalas mellan praktikanten och ambassaden.

Ersättning: Praktiken är oavlönad.

Bostad: Praktikanterna måste själva finna bostad och finansiera denna. Kontakta gärna nuvarande praktikant Christofer Carlsson (christofer.carlsson@gov.se) för råd och tips.

Ansökan: Personligt brev, CV, Ladok-utdrag och intyg om att praktikterminen ingår i utbildningen. Ange vilka intresseområden du som sökande har samt varför du är intresserad av och lämplig för att praktisera just vid Sveriges ambassad i Bukarest. I ansökan ska det även framgå vad du vill uppnå med din utbildning och hur praktiken är ett led i detta.

Mer information: Se www.swedenabroad.com/Bukarest. Frågor om praktiktjänstgöringen ställs i första hand till nuvarande praktikanter.

Kontakt- och ansökningsinformation:
Ansökan skickas till ambassaden.bukarest@gov.se. Ange ”Praktikplats HT 2014” som referens.

För mer information kontakta:
Alexander Peyre Dutrey (biträdande myndighetschef)
alexander.peyre-dutrey@gov.se

Embassy of Sweden
Sos. Kiseleff 43
011 343 Bucharest, Romania
Telefon: +40 (0)21-406 71 00+40 (0)21-406 71 00

Sista ansökningsdag: Ansökningshandlingarna skall, per e-post, vara ambassaden tillhanda senast den 21 mars 2014.

You’ll need Skype CreditFree via Skype

Tillbaka till framtiden med Karin Adelsköld och Stefan Hyttfors

March 12th, 2014

Följ med Mingelbussen till Växjö – ett dagsäventyr du sent kommer att glömma!

Är du nyfiken och vill utforska framtidens möjligheter? Du kanske redan har en idé om hur du vill påverka din framtid? Eller så låter du den 18 mars inspirera dig till din framtid.

Tillsammans med ALMI, Drivhuset och Young Ladies in Business så arrangerar Linnéuniversitetet en inspirationsdag den 18 mars.

Inspirationen kommer att flöda från Stefan Hyttfors, futurist och utnämnd till årets talare 2012 och Karin Adelsköld, årets kvinnliga komiker 2011 som kommer att tala om att det är aldrig för sent att nybörja.

Anmäl dig på http://www.drivhuset.se/kalmar

Utlysning av stipendier till handelsforskare

March 12th, 2014

Under våren 2014 avsätter Handelns Utvecklingsråd en del av de cirka 20 miljoner kronor som varje år går till vetenskaplig handelsforskning till ett flertal stipendier för forskarstuderande och doktorer i början av sin forskarbana som vill forska inom områden som är av intresse för handeln.

Doktorandstipendiet utlyses för forskarstuderande som i sin forskarutbildning vill vidareutveckla och fördjupa sina kunskaper och sin forskning med inriktning mot områden som är av intresse för handeln. Stipendiet uppgår till 220 000 kronor (+ 50 000 kronor för försäkring) på årsbasis.

Post doc. stipendiet utlyses för doktorer som i början av sin forskarbana vill vidareutveckla och fördjupa sina kunskaper och sin forskning med inriktning mot områden som är av intresse för handeln. Stipendiet uppgår till 680 000 kronor (+ 150 000 kronor för försäkring) och ska täcka levnadsomkostnaderna under två år.

Sista ansökningsdag är den 30 april 2014.

Läs mer om de olika stipendierna och hur du ansöker/nominerar på www.hur.nu/sok_pengar/stipendium
För ytterligare information kontakta:
Andreas Hedlund, vd, Handelns Utvecklingsråd, 010-471 85 46010-471 85 46 eller andreas.hedlund@hur.nu

 

You’ll need Skype CreditFree via Skype

Finns de bästa uppsatserna om innovation på Linnéuniversitet?

March 12th, 2014

Nytt&Nyttigt är en uppsatstävling om innovation. För femte året belönar vi studenter med de bästa uppsatserna om innovation med 65 000 kronor i resestipendier.

Förmågan att tänka nytt, och att omvandla idéerna till något nyttigt för samhället, är centralt för en hållbar tillväxt. Därför har VINNOVA och ESBRI startat Nytt&Nyttigt – en uppsatstävling på temat innovation, kommersialisering och nyttiggörande. De tre bästa uppsatserna erhåller resestipendier à 30 000, 20 000 respektive 15 000 kronor.

Uppsatstävlingen är öppen för studerande vid samtliga fakulteter. För att delta i tävlingen ska uppsatsen vara skriven under läsåret 2013-2014, på kandidat-, magister- eller mastersnivå och ha erhållit betyget väl godkänd (om sådant ges). Anmälan och uppsats ska vara insända senast 27 juni 2014.

Mer info finns på uppsatstävlingens webbplats: www.innovationsuppsats.se

For information in English, please visit: http://www.innovationsuppsats.se/english.asp

Kom till Kalmar Teater och lyssna på grymma Elaine Eksvärds populära föreläsning Snacka Snyggt – Konsten att få folk att lyssna!

March 12th, 2014

Kan du tala, så kan Elaine lära dig konsten att få folk att lyssna. Lär dig snacka snyggt eller slipa ditt redan snygga snack. Oavsett är det här seminariet för dig!

Elaine är en av Sveriges mest anlitade retorikkonsulter och föreläsare. Hon ger verktygen som gör att folk lyssnar, kommer ihåg det man har sagt och dessutom kommer tillbaka för att höra mer. Hon berättar om kroppsspråk, röstläge, mimik och minnesteknik som några av de ingredienser som behövs för att baka ihop en snygg kommunikation som varar.

Den 24 april kl 16:30-18:30.

Evenemanget är kostnadsfritt men kräver anmälan. Sista dag för avanmälan är 22 april. Vid utebliven avanmälan och ej närvaro debiteras 50 kronor. 

Evenemanget arrangeras i samarbete med Destination Kalmar.
Direktanmäl dig här: http://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=4002&key=639

The Receptiondesk at School of Business and Economics is closed March 13-14

March 12th, 2014

The reception  is closed March 13 to 14 due to Faculty conference.

Welcome back on Monday, March 17.

 

Ekonomihögskolans reception i Kalmar är stängd 13-14 mars

March 12th, 2014

Receptionen i Kalmar är stängd 13-14 mars då personalen är på Fakultetskonferens.

Välkommen tillbaka på måndag den 17 mars då de åter finns på plats.

 

Obligatoriska och valbara kurser för programstudenter i Kalmar HT 2014 – detta gäller

March 11th, 2014

Som programstudent kan du ha både obligatoriska och valbara kurser olika terminer i ditt program.

Tänk på att du måste vara behörig till de kurser du ska läsa, dvs uppfylla de förkunskaper som krävs. Förkunskapskraven ska vara uppfyllda senast kursstartsveckan.

Du ser förkunskapskraven i nedanstående lista över kurser:

Lista med obligatoriska och valbara kurser för programstudenter i Kalmar, HT 2014

Programstudenter som har obligatoriska kurser
Du som har obligatoriska kurser är anmäld till dessa kurser och behöver alltså inte söka dem. Du får inget antagningsbesked utan ansvarar själv för att se till att du uppfyller förkunskapskraven, som framgår av listan ovan. Du registrerar dig från veckan före kursstart till och med kursstartsveckan.

Program med obligatoriska kurser
Civilekonomprogrammet, inr mf – alla terminer
Detalj och Service Mangement – alla terminer
Ekonomprogrammet – alla terminer
Human Resource Management – termin 5
Internationella affärer – alla terminer
Music & Event Mangement – termin 3

Programstudenter som har valbara kurser
Du som har valbara kurser ska ange ditt val på Ladok på webb senast 15 april. Ansökan öppnar 17 mars. Du får inget antagningsbesked utan ansvarar själv för att se till att du uppfyller förkunskapskraven, som framgår av listan ovan. Du registrerar dig från veckan före kursstart till och med kursstartsveckan.

Program med valbara kurser
Human Resource Management – termin 3
Music & Event Mangement – termin 5
Turismekonomprogrammet – termin 4 & 6
Turismprogrammet – termin 3 & 5

Om du vill läsa andra kurser får du söka dessa via antagning.se och kommer in i mån av plats till max 45 hp totalt. Var noga med att prioritera kurserna i den ordning du helst vill läsa dem.

Har du inte haft programregistrering VT14, t ex på grund av studieuppehåll, kan du inte söka på angivet sätt. Maila i så fall ekonomihogskolan@lnu.se och ange ”Val HT14” i ämnesraden. Ange, namn, personnummer, program, termin och vilka kurser du vill läsa.

Övrigt

Utbytesstudent
Om du ska vara utbytesstudent inom något av våra avtal under HT14 ska du terminsregistrera dig själv på Ladok på webb. Det kan du göra en vecka före terminsstart och terminsstartveckan.

Inte följa programplanen
Om du inte tänker följa programmet – meddela ekonomihogskolan@lnu.se. Ange namn, personnummer, program och termin, samt varför du inte ska följa programmet.

 

Internship – English Language Teacher /Tutor

March 4th, 2014

Skills and Areas
The intern will gain practical experience in providing tutoring to individuals and small groups in the Tutorial Centre located in the Modern Polyglots Agency. Assist students in improving academic achievements by meeting with them on a regular basis and working on their English Language skills. This will include teaching basic and also specialized material. Other assistance might include: reviewing class material, predicting test questions, formulating ideas for papers, or working on solutions to problems. The intern will be working with small groups of individuals, aiming at teaching them how to meet and greet customers, handle emails, and maintain a standard business talk. Responsibilities include being punctual for all scheduled tutoring sessions and completing and handing in all required paperwork to the mentor, assigned by company at the end of internship. In-house training will be provided. Unexcused and excessive absences or unsatisfactory performances will be grounds for dismissal.

Qualifications Details
Students wishing to do one year under ERASMUS work placement programme. Candidates must be fluent in English, have good communication skills. Second language is an advantage.

Payment
This is an Internship. The payment is assumed by educational institution, scholarship fund or interns themselves. We may decide to pay the intern some bonuses relating to their performance and achievements. Accommodation will not be provided, but the agency can assist in arranging it. The intern will have to have reasonable finances for a stay in Ireland during the internship period.

Agreement
The Intern should provide a sample agreement from the intern’s educational institution or authority paying for the scholarship. If intern is applying directly, we will send our own agreement to sign.

Contract Type: Duration: 3, 6 (preferred) or 9 months. For those, who will complete 3 months internship and successfully pass the interview and contest there will be an opportunity of paid placement in Modern Polyglots Language School.

Internship is UNPAID
Closing
Date: 31 January 2014
Commencement Date: February 2014 – Limerick, March 2014 – Cork
Type: Full time
Hours per Week: 12-20 hours

How to apply:
Applicants should send a sample contract from their educational institution or a granting authority that will pay for the internship. Alternatively, applicants can choose to apply directly in person. Our own contract and internship agreement will be provided.

Contact details:
Main office: First floor, 7 South Mall, Cork
Tel: + 353 212 414 447+ 353 212 414 447/ +353 87 925 54 62+353 87 925 54 62
Branch office: Third floor, 73 O’Connell Street, Limerick
+353 851192911+353 851192911 / + 353 61 27 63 06+ 353 61 27 63 06
Web: http://www.modernpolyglots.ie/
Email: modernpolyglots@gmail.com, info@modernpolyglots.ie

PDF – English Language Teacher

You’ll need Skype CreditFree via Skype

Kurs i karriärtänk!

March 4th, 2014

Vart är du på väg och varför? En kurs för dig på väg från studentliv till arbetsliv. Du är på väg mot examen. Du har en god utbildning. Är ändå osäker på vad du kan. Undrar över vad som förväntas av dig i arbetslivet, i yrket. Och vad vill du, egentligen? Vad drömmer du om för framtid?

Studenthälsan och LNU Karriär erbjuder dig– i förebyggande syfte – en fyrakvällarskur mot framtidsångest. Att veta mer om dig själv, arbetslivets möjligheter och få en realistisk bild av dina kompetenser som ökar dina möjligheter att komma dit du vill. Så ta chansen att tillsammans med andra utforska dig själv och dina möjliga vägar in på arbetsmarknaden.

Kursen kommer att ges nästa gång i Kalmar med start 18 mars.

För frågor och anmälan, kontakta:

Magnus Thureson, karriärvägledare campus Kalmar
magnus.thureson@lnu.se 0480-44 61 370480-44 61 37
Annika Axelsson, Studenthälsan campus Växjö
annika.axelsson@lnu.se 0733- 423 964
Helena Jörgensen, karriärvägledare campus Växjö
helena.jorgensen@lnu.se 0470-70 88 100470-70 88 10

 

18 mars: Personlig utveckling. Vem är du? Hur ser du på dig själv?
Föreläsning/workshop med avsikt är att göra dig lite klokare på vem du är. Också i relation till andra. Vi undersöker ditt förhållande till dig själv och till prestationen och hur god självkännedom kan öka din motivation.

25 mars: Omvärldsinventering. Vart är du på väg?
Vi undersöker vad du behöver veta om den del av arbetsmarknaden du vill finnas på, och hur du gör för att skaffa dig den kunskapen. Genom att veta vart du är på väg, och vad som krävs för att komma dit, ökar du möjligheten att komma just dit.

1 april: Kompetensinventering. Vad kan du och hur ska du beskriva det?
Vi synliggör dina färdigheter och kunskaper. Både dina ämnesspecifika och dina generella och hur de både skiljer sig åt och hör samman. Om du vet vad du kan och, lika viktigt, vad du inte kan, så står du stadigare och kan ta steget framåt. Kan sammanfatta din utbildning, dina erfarenheter och personliga meriter till en slagkraftig jobbansökan.

10 april: Avstamp mot framtiden
Workshop X 3. Denna sista gång prövar du dina nyvunna kunskaper om dig själv, om din del av arbetsmarknaden och om vad du behöver kunna och vad du kan. Vi knyter ihop säcken, din säck innan du tar ditt pick och pack ut i (arbets)livet.

http://lnu.se/student/vi-hjalper-dig/karriarvagledning/kurs-karriartank

You’ll need Skype CreditFree via Skype

Praktisera på Sveriges ambassad i Rabat, Marocko hösten 2014

March 3rd, 2014

Sveriges ambassad i Rabat söker praktikant för praktikanttjänstgöring under höstterminen 2014. Start från slutet av augusti/början av september och ca 20 veckor framåt.

Sveriges ambassad i Rabat är en medelstor utlandsmyndighet med en ambassads klassiska arbetsuppgifter;
politisk bevakning av landet, med regional utblick,
Sverige-främjande och vidareutveckling av bilaterala kommersiella kontakter i samarbete med Business Sweden, Casablanca,
migration och konsulär verksamhet,
Det övergripande verksamhetsmålet är att upprätthålla och utveckla relationerna med Marocko, som är ett i många avseenden intressant och viktigt land i en dynamisk region.

Praktikantuppgifter: Som praktikant kommer du aktivt att delta i det löpande arbetet som bl.a. innefattar att ta fram information, förbereda underlag, delta i utarbetande av rapporter, biträda vid möten och arbeta med främjandeprojekt. Du kommer också att få hantera mer praktiska uppgifter av intern karaktär. Syftet är att du ska få god inblick i en ambassads samtliga uppgifter, även om du i huvudsak kommer att ägna dig åt politisk bevakning och främjandeverksamhet.

Sökande: Praktikanten ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma ifråga för praktik. För det fall praktik inte ingår som poänggivande kurs, ska institutionen skriftligen intyga att praktiken är relevant för den studerandes utbildningsinriktning.

För att få ut mesta möjliga av en praktik vid representationen bör du ha en utbildningsbakgrund som motsvarar C- eller D- nivå inom relevant ämne, t.ex. statsvetenskap, juridik, freds- och konfliktkunskap, ekonomi och/eller journalistik. Arbetsspråket vid ambassaden är franska. Goda kunskaper i franska är en nödvändighet. Goda kunskaper i engelska är relevant, men är inte arbetsspråk. Inriktning på arabvärlden och kunskaper i arabiska är meriterande.

Du ska vara en nyfiken och analytisk person som kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du ska trivas med att arbeta både självständigt och i grupp samt ha ett intresse för internationella frågor. Du ska vara öppen för att åta Dig skiftande uppdrag inom ramen för ambassadens verksamhet.

Read the rest of this entry »

Praktiserar på Utrikesdepartementets enhet för säkerhetspolitik under hösten 2014

March 3rd, 2014

Vill Du vara en av fyra studenter som praktiserar på Utrikesdepartementets enhet för säkerhetspolitik under hösten 2014?

Enheten för säkerhetspolitik, UD-SP, har ett brett arbetsfält. Den svarar för Sveriges allmänna säkerhetspolitik och EU:s säkerhets- och försvarspolitik samt relationerna till Nato, OSSE och Europarådet. Enheten har det övergripande ansvaret för FN och dess centrala organ generalförsamlingen och säkerhetsrådet. Enheten arbetar också med fredsfrämjande frågor, bland annat de internationella insatser där Sverige deltar med militär och civil personal. Andra viktiga arbetsområden är terrorismfrågor, sanktioner, fredsbyggande och konfliktfrågor i vid mening.

UD-SP består av cirka 50 medarbetare och består av fyra grupper och ett antal rådgivare. Europagruppen ansvarar för EU:s säkerhetspolitik med särskilt fokus på EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Euro-atlantiska gruppen ansvarar för Nato, OSSE, Europarådet och den allmänna säkerhetspolitiken. Globala gruppens tyngdpunkt ligger på FN-frågor. Konfliktgruppen hanterar enhetens horisontella konfliktfrågor och anslagen för freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet.

Read the rest of this entry »

Praktikplatser Svensk-Spanska Handelskammaren

February 28th, 2014

Inför hösten 2014/våren 2015 utlyser Svensk-Spanska Handelskammaren två praktikplatser inom sin verksamhet. Den ena är en plats som marknadsassisten inom eknomi  & sälj och den andra en likadan plats inom media & kommunikation.
Se bifogad information för information om hur du söker och för kontaktuppgifter till Handelskammaren.

PDF Marknadsassistent profil media

PDF Marknadsassistent profil ekonomi och sälj

Kungar och tjejer – det könade entreprenörskapet i media 7 mars, frukost ingår

February 28th, 2014

Linnéuniversitetet, Winnet Kalmar län och Regionförbundet Kalmar län välkomnar till mingelfrukost och föreläsning med anledning av internationella kvinnodagen:

Kungar och tjejer –‐ det könade entreprenörskapet i media

Datum: 7 mars 2014
Plats:
Brofästet, Gröndalsvägen 19 Kalmar
Tid:
Föreläsning klockan 08.00–‐09.30 i sal 200.
Frukost ingår och serveras i hotell Brofästets matsal från kl 07.00

Vilken bild ger media av kvinnor och män som entreprenör? Och är det så det är eller är det bara så det beskrivs? Den norska dramaturgen Elin Amundsen Grinaker har med hjälp av rosa och blå tuschpennor undersökt innehållet i tre nummer av affars–‐ bilagan Mera affärsliv, som ges ut gemensamt av Kalmar läns största dagstidningar. ‐ Det är viktigt att vara medveten om vilka könsroller som media förmedlar. Jag tror att vi blir starkt påverkade av det som står där, säger Elin Amundsen Grinaker.

Evenemanget är kostnadsfritt.
Anmälan sker senast den 5 mars till katarina.ellborg@lnu.se

Arrangörer: Projektet Det entreprenöriella universitetet verkar för att alla programstudenter på Linnéuniversitetet ska nås av entreprenörskap under sin utbildning.

Regionförbundet Kalmar län driver kontinuerligt frågan om att stärka kvinnors företagande. Winnet Kalmar län arbetar för jämställdhet i ungar och tjejer –‐ det könade entreprenörskapet i media

How Green Is Your Brain?

February 27th, 2014

Green brain of the year contest!

http://greenbrain.ncc.metu.edu.tr/

 

Turismekonomprogrammet kommer inte att starta våren 2015

February 27th, 2014

Turismekonomprogrammet kommer inte att starta våren 2015. Du kan söka till Turismprogrammet som startar hösten 2014 om du är intresserad av att läsa turism och ekonomi. Samma examen kan uppnås i Turismprogrammet.

 Mer om Turismprogrammet

Amår arbetsmarknadsdag i Växjö 6 mars

February 27th, 2014

Vad ska du bli när du blir stor?
Torsdagen den 6 mars är det dags för Amår, universitetets största arbetsmarknadsdag i Växjö med över 70 företag från olika branscher.

Amår riktar sig till alla studenter oavsett studieinriktning.

http://amar.nu/

Elaine Eksvärds populära föreläsning Snacka Snyggt – Konsten att få folk att lyssna!

February 26th, 2014

Kom till Kalmar Teater och lyssna på grymma Elaine Eksvärds populära föreläsning Snacka Snyggt – Konsten att få folk att lyssna!

Kan du tala, så kan Elaine lära dig konsten att få folk att lyssna. Lär dig snacka snyggt eller slipa ditt redan snygga snack. Oavsett är det här seminariet för dig!

Elaine är en av Sveriges mest anlitade retorikkonsulter och föreläsare. Hon ger verktygen som gör att folk lyssnar, kommer ihåg det man har sagt och dessutom kommer tillbaka för att höra mer. Hon berättar om kroppsspråk, röstläge, mimik och minnesteknik som några av de ingredienser som behövs för att baka ihop en snygg kommunikation som varar.

Evenemanget är kostnadsfritt men kräver anmälan. Sista dag för avanmälan är 22 april. Vid utebliven avanmälan och ej närvaro debiteras 50 kronor.

Evenemanget arrangeras i samarbete med Destination Kalmar.
Direktanmäl dig här: http://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=4002&key=639

Uppsatstävling DF Academic Award 2014 – vinn 50 000 kronor

February 26th, 2014

Direkthandelns Förening­ – branschorganisationen för direkthandel – utlyser för sjunde året i rad uppsatstävlingen DF Academic Award som är öppen för studenter, lärare och forskare. Vinnande uppsats tilldelas ett stipendium om 50 000 kronor. Uppsatsen ska vara skriven under läsåret 2013/2014 och ha anknytning till direkthandel. Läs mer om direkthandel på www.direkthandeln.org.

 

Praktik vid Utrikesdepartementets Asien- och Oceanienenhet höstterminen 2014

February 26th, 2014

Asien- och Oceanienenheten på Utrikesdepartementet söker praktikanter för höstterminen 2012. Vi söker främst statsvetare, ekonomer eller jurister, men även andra är välkomna att söka. Vi ser gärna att praktikanter med Asienanknytning.

Asien- och Oceanienenheten ansvarar för Sveriges relationer med länderna i Asien och Oceanien. Enhetens arbetsområde sträcker sig geografiskt från Afghanistan till Japan, Australien och länderna i Stillahavsområdet. Ämnesmässigt hanterar enheten utrikes-, handels- och utvecklingspolitik, såväl bilateralt som genom EU och FN. Enheten ägnar sig också åt ett aktivt exportfrämjande. För mer information om UD, se http://www.ud.se.

Read the rest of this entry »