Tore Danielssons stipendiefond

December 2nd, 2011 by

Uppmärksamheten har till och från varit stor kring det som vi kallar Framtidens trähusfabrik. Uppmärksamheten och som jag tror även uppskattningen från företagen i trähusbranschen har varit påtaglig och är i viss mån det fortfarande. Det har varit fantastiskt att få jobba med så många positiva företag där jag trots kärva tider alltid tas mot med öppna famnen.

I början av årets sommar försvarade jag min licentiatavhandling och vid det tillfället var det flera åhörare med från trähusföretag och materialleverantörer. Undrar vid hur många sådana tillställningar som det kommer ivriga och aktiva lyssnare från industrin?

De senaste månaderna har för min del inneburit ett antal besök hos de som är en viktig del eller kugge i Framtidens trähusfabrik. Har också besökt några sågverk som är leverantörer av trämaterial där det är den industriella kunden som bestämmer de egenskaper som trämaterialet skall vara utrustade med. Mitt arbete går nu ut på att framställa en doktorsavhandling som kommer att behandla liknande frågeställningar som licentiatuppsatsen.

Linnéuniversitetets stipendiekommitté har också uppmärksammat arbetet med Framtidens trähusfabrik och beslöt att tilldela mig årets stipendium från  Tore Danielssons stipendiefond. Tackar den eller de som nominerat mig, stipendiekommittén, kollegor och arbetskamrater på Skog & trä och TEK. Riktar även en tacksamhetens tanke till Tore Danielsson.

/Lars

Lars Eliasson
Min bakgrund är både från industri- och skolvärld. Jag har arbetat med produkt- och processutveckling i trägolvsindustrin samt med teknikutbildningar på gymnasieskolan innan jag började på Skog och trä vid universitetet i Växjö 1998. Näst intill all verksamhet, vad gäller både grundutbildning och forskning, vid "Skog & trä" har ett nära förhållande med vår avnämare, träindustrin. Detta är mycket positivt och berikar både studenter och övriga.
Den grundläggande tanken bakom mitt doktorandprojekt är skapandet av en industriell verksamhet som tar hand om och genomför kapning och beredning av den sågade träråvaran till färdiga ämnen. Beredningen skall genomföras optimerat med avseende på egenskaper och ekonomi och de framställda ämnena skall ha egenskaper som kunden förväntar sig enligt sin kravspecifikation.

Forskarstudierna har medfört ett speciellt intresse för trähusindustrin. Studier har genomförts på några trähusföretag med syftet att ta reda på vad kostnaden är för att bereda virket i den virkesförbrukande trähusindustrin.

Tags: , , , , ,

Comments are closed.