Ensam är inte stark

08:48 by sthalsan

På senare tid har du börjat iaktta hur ditt sinne delar in, delar upp och kategoriserar. Hur du fastnar i jämförande, så fort du fokuserar på dig själv och ditt ego. Hur ditt tänkande gör att du som individ måste framstå på ett speciellt sätt för att kunna sticka ut bland andra individer. Hur det leder till stress, prestationsångest och rädsla för att inte duga. Istället för att hjälpa fram andra och på så vis komma flera steg framåt själv, ser du andra som konkurrenter som ska överträffas. Ditt ego drivs av missnöje, avlöst av tillfälliga kickar av tillfredsställelse, som försvinner lika fort igen.

Det är som om din vänstra arm skulle få för sig att bli starkare än den högra, trots att kroppen hänger ihop som en enhet. Eller att armarna skulle få för sig att de är bättre än benen. Det skulle leda till obalanser i kroppen, eftersom kroppen hänger ihop som en enhet. Riktigt stark blir du först när alla delar i kroppen kommunicerar med varandra.

Du har insett att du mår mycket bättre och känner dig friare, när du tänker, att du hör ihop med andra, att det inte finns några andra, bara ett enda stort vi. Du ska medvetet iaktta när du fastnar i ditt ego. Du vet att det aldrig kommer upphöra, att du måste närvara i ditt sinne för att kunna rikta fokus till ditt hjärta och ta kärlekens, istället för rädslans, väg.

 

Comments are closed.