Fokuserad som en örn

07:09 by sthalsan

Många intryck sköljer över oss dagligen, likt vågor som slår mot en strand. Det mesta rinner av oss och filtreras bort, samtidigt är det lätt att tappa fokus i allt brus. Föreställ dig en örn som siktat in sig på sitt byte. Driven av hunger, finns det inget som kan få örnen att släppa bytet ur sikte minsta ögonblick, bara för att kolla på något annat en stund. Fokuserad, målmedveten och uthållig hugger örnen sitt byte. Tänk om vi kunde vara lika ihärdiga och fokuserad i det som är viktigt för oss. Att oavsett vad som dyker upp, behåller du fokus på det du bestämt dig för att du vill genomföra. Bilden av örnen kan vara till en hjälp för att få dig att förbli fokuserad. När vi går in för något till 100 % och gör det med hela vårt hjärta kan vi hamna i ett tillstånd av flow. Tid och rum upphör att existerar, det är bara det vi har fokus på som gäller. Då är det inte svårt för oss att hålla fokus. Svårare är det med saker, som vi är måttligt intresserade av. Koncentrationen brister lätt och vi får kämpa för att hålla fokus. Ett sätt att bli mer fokuserad är att tänka annorlunda om det som tar emot. Välkomna det lagom roliga, som en utmaning. Ett annat sätt är att bli medveten om att dina impulser, observera dem när de dyker upp, istället för att reagera på dem. Inte så lätt till en början, men som med allt annat, ju mer du övar dig desto skickligare blir du. Bestäm dig för att fokusera på en sak i taget och släpp det inte ur sikte, förrän du är klar.

Comments are closed.