Följ din inre övertygelse

08:54 by sthalsan

Du har vissa idéer och värderingar om hur du vill leva ditt liv. En inre övertygelse handlar om vad som är rätt och fel för dig. Samtidigt har du vissa inre regler om hur man bör göra och vara, som emellanåt krockar med dina värderingar. Till exempel kan du anse att man ska lita på sig själv och gå sin egen väg samtidigt som du har en inre regel, att man måste vara till lags för att bli omtyckt. Det innebär att du gör saker i syfte att känna att du är omtyckt  istället för att välja det som är viktigt för dig, men kanske oviktigt för andra. Du handlar således emot din egna, inre övertygelse om hur du vill leva. Du lägger stor vikt vid det som pågår utanför dig själv och väldigt lite uppmärksamhet på det som pågår inom dig. Du kanske är så ouppmärksam inåt, att du är osäker på vad som egentligen är viktigt och värdefullt i livet, just för dig. Det kan emellertid finnas en poäng med att tänka igenom detta. Vi människor är nämligen begränsade och måste välja vad vi ska ha i våra liv och vad vi inte ska ha. Det är när vi inte aktivt väljer utan bara gör, som vi blir utmattade och tappar gnistan. Du kan inte få allt du vill ha, men du kan välja det som är viktigast och därmed få en bättre livskvalitet. Ät en chokladpralin och njut av smaken eller tryck i dig en hel ask och bli illamående.

Comments are closed.