För mycket lidande

14:07 by sthalsan

Uppgivet loggar du ut, efter att ha läst om de senaste katastroferna i världen. Överallt, människor som lider, plågas, utsätts för oförätter, tvingas på flykt eller mördas. Nöden har kommit närmare på sistone, tiggare utanför varje affär, flyktingströmmar. Inte nog med det, du har även nära vänner, som mår riktigt dåligt. Du känner maktlöshet och frustration, för du vet inte vad du ska ta dig till. Du försöker stötta och göra vad du kan, men det känns som en droppe i havet.

När du öppnar upp och tar in andras lidande, riskerar du att själv dras med. Maktlöshetens vågor är starka och du har fullt upp med att hålla dig själv flytande. Samtidigt inser du, att det inte blir bättre av att du själv låter dig svepas med, men hur ska du förhålla dig till att världen är full av lidande, vad kan du göra åt det?

Du förstår vikten av att skilja på vad du kan påverka och förändra och vad du måste släppa taget om. Du väljer att vända på problemet och tänker, att du ska sträva efter att förorsaka så lite lidande som möjligt för dig själv och andra. Du bestämmer dig för att vara observant på dina egna destruktiva tanke-och känsloimpulser, för att försöka motstå att agera på dem. Du kan bara hoppas att fler väljer att öva på samma sak!

1171741_stone_tower

Comments are closed.