Hur förhåller du dig till det du inte kan påverka?

13:16 by sthalsan

Det gör ont, oskyldiga människor dödas i när och fjärran. När det kommer riktigt nära kan du inte stänga av eller tro att du går helt säker. Det finns inga garantier för ett liv i trygghet. Terrorattacker, sjukdom, katastrofer, livet är ett riskfyllt, osäkert projekt. För att inte tala om inre hot, rädslan för att bli övergiven, att inte känna sig älskad och behövd.

Du funderar på hur du förhåller dig till det som är bortom din kontroll. Du tänker, att du ägnat mycket tid åt att försöka få kontroll över det du inte kan påverka. När du växte upp kämpade du för att få mamma att välja dig istället för alkoholen. Nu kämpar du för att få andras bekräftelse på att du duger. När terrorn plötsligt slog till i Sverige, blev de yttre hoten starkare än de inre.

Du vill leva ett liv som präglas av tillit till dig själv, din egen förmåga och tro, att andra människor vill dig väl. Du vill inrikta dig på det du kan påverka och förändra, som fyller dig med glädje och öva dig på att släppa taget om det andra. Det är inte lätt, men det är möjligt att medvetet rikta ditt tankefokus på det du vill till, som är inom din kontroll.

 

Comments are closed.