Mästartitel i vad?

14:28 by sthalsan

Det vi upprepar dagligen blir vi med tiden bra på. Ett flertal studier påvisar att det krävs runt 10 000 timmars träning för att nå världsklass inom ett område. Har du funderat på om det är något du tränar på, kanske så pass, att du börjar närma dig 10 000-timmars gränsen? Det behöver nämligen inte vara något attraktiv och positivt som du tränar på, det kan lika gärna vara något negativt. Svaret står att finna i dina dagliga rutiner. Det kan nämligen handlar om tankar, som upprepas, befästs och leder till beteendemässiga konsekvenser. Tänker du orostankar i genomsnitt tre timmar per dag krävs det lite mer än nio år för att uppnå världsklass i att oroa sig. Det kanske inte är en titel, som du suktar efter. Fundera på vad som är viktigt i ditt liv och bete dig, som om du är på väg mot detta. Har du ett långsiktigt mål, krävs det att du fattar kortsiktiga beslut på vägen mot rätt riktning, dag efter dag, istället för att följa lättaste vägen. Det räcker inte långt med talang, om du inte är villig att underkasta dig hårt, dagligt arbete. Att öva sig i att driva sig själv vidare mot målet, trots alla hinder och allt motstånd som uppstår på vägen, är att öva sig i att bli mentalt uthållig och stark i sig själv. Varje kväll kan du ge dig själv en klapp på axeln och beröm för att du övervann din lättja och ditt motstånd. Det härdar dig och du kommer känna en inre stolt- och nöjdhet med dig själv. Gör smarta val i nuet, varje dag, det bor en potentiell mästare i dig!

Comments are closed.