Meditationsflow

13:55 by sthalsan

Det är tyst, så pass tyst att du nästan hör ditt hjärta slå. Du har gått in i din inre värld, där tiden upphört att existera. Stilla, allt stannar av, du bara är. En känsla av viktlöshet, ett tillstånd utan bekymmer, problem eller görande. Du flyter med i vågor av luft som strömmar in och ut genom kroppen. Det är som att svepas runt på en surfingbräda i havet. Avslappnat, utan mål, låter du dig föras än hit än dit. Du släpper taget, tillåter dig att följa utan att försöka komma någon vart. Handflatorna är öppna, de behöver inte greppa något, käken är avslappnad, ögonlocken utslätade. Du bara är, som i ett flow av mental och fysisk frihet. Du är fri. Du är en person utan problem. Du kan bara andas, följa, njuta, bara tillåta dig själv att stanna i det tysta, utan hinder, bara få vara fullkomligt framme. Du har upptäckt skillnaden, kontrasterna mellan verkligheten utanför och verkligheten inom dig. Du har lärt dig att röra dig mellan dessa verkligheter, vilket gör att du känner dig friare, lyckligare som människa. I den yttre världen handlar det ofta om problem, som ska lösas och en känsla av att tiden styr ditt liv, snarare än att du styr tiden. I din inre värld finns inte tiden, vilket gör att du kan uppleva ögonblicklig lycka och frihet.

Vägen till din inre värld var emellertid inte den lättaste att hitta. Det började som en tanke, att det måste finnas andra sätt att leva livet på än att ständigt springa med andan i halsen med en känsla av att du missat något. Du funderade vidare på vad som drev dig till att leva ett liv, med för mycket stress, där du oftast bara kände dig missnöjd och otillräcklig. Bara det, att du började reflektera ledde till att du allt oftare stannade upp. Så småningom lyckades du även stå ut med tystnad och stillhet. Du upptäckte också, att du faktiskt inte behöver vara stilla för att gå in i din inre värld, bara fokuserad. Numera kan du flyta med vågorna när du tränar, lagar mat, städar, ja oavsett vad du gör, när det görs med din fullständiga närvaro. Ditt liv har förändrats en hel del. Det har blivit bra mycket enklare att leva. Framför allt känns det gött att känna att du är rätt, du är bra och du är det utan att du behöver göra eller bevisa något. För när tiden står still upphör all tävlan och strävan. Det var först när du gav upp tanken på att komma någon vart, som du faktiskt började göra framsteg även i den yttre världen, där sådant som förr kändes superviktig nu förvandlats till oviktiga ting. Rädslan har inte längre något riktigt grepp om dig och nu vågar du göra det som känns rätt för dig. Go with the flow!

surfer-13452__180

Comments are closed.