Mirakel

08:19 by sthalsan

Tror du på det omöjliga, att du kan klara av att genomföra saker, som ter sig omöjliga i andra personers ögon? Att leva med ett öppet sinne innebär, att tro på att det omöjliga kan bli möjligt. Människor som drivs av en stark tro att inget är omöjligt, kan rubba berg. Nyligen besteg en rullstolsbunden man Kebnekaise. Ingen gående person skulle väl ens kunna tänka tanken, att en rullstolsbunden skulle genomföra en sådan prestation, men det gjorde Aron Anderson. Det sker ständiga mirakel omkring oss i vår värld, många utan att vi ens tänker på dem som mirakel. Att ett barn kommer till världen, fullt frisk, är ett mirakel, med tanke på hur oerhört mycket som kan gå fel. Att din kropp fungerar och skickar miljarder nervsignaler varje dag är ett mirakel, som vi inte ens reflekterar över. Men det sker även oförklarliga mirakel, en obotligt sjuk person, som blir helt frisk, människor som varit döda, men återvänder till livet igen. Något annat som är mirakulöst är, när det uppstår kärlek mellan två människor, som räcker en hel livstid och bara blir starkare år efter år.

Livets krafter är starka, mäktiga och långt större än vad vi kan förstå och greppa. Livets energi kan inte förstöras bara omvandlas. Det innebär att du kan vända ett kraftlöst tillstånd till ett flöde av pulserande energi. Det gäller att du odlar din vakenhet för att bevara den positiva energin, eftersom energin kan vändas åt båda hållen. Börja dagen med att fylla dig med tankar på det omöjliga, på mirakel som du kan genomföra av egen kraft och bevara din inre, positiva energi dagen igenom, livet igenom. Du lever bara NU!

 

Comments are closed.