När egot står i vägen

08:12 by sthalsan

Förut tänkte du, undra vad de tycker om mig. Nu tänker du, jag tycker så väldigt mycket om dem och du visar det. Förut kollade du jämt i spegeln och kände dig missnöjd. Nu känner du dig stark och trygg inombords, du utstålar värme och glädje. Förut uppmärksammade du jämt problem och hinder, idag ser du möjligheter och har blivit bra på att fånga ögonblick av intensiva lyckoförnimmelser. Tidigare var du väldigt egocentrerad och rädsla var den stora drivkraften i ditt liv. Du oroade dig jämt och hade svårt för att delta och närvara i umgänget med andra, eftersom du hela tiden var rädd för att säga eller göra något fel. Ju mer du strävade efter att få kontroll, desto tråkigare blev det, eftersom du blev alltmer innesluten i dig själv. En natt drömde du en dröm, där du levde det liv du egentligen ville leva. När du vaknade nästa morgon, bestämde du dig för att ta ut en ny kurs och byta färdriktning.

Du har insett att man lever bara en gång, ditt liv är just nu, det blir inte bättre senare, i framtiden, om du inte gör eller förändrar något idag. Du utmanade dig själv genom att göra små enkla saker, som kan tyckas triviala, men som tidigare var skrämmande för dig. Du öppnade dig mer för det som pågick i din omgivning och du började ta nya kontakter. Du blev mer medveten om din kropp och kände efter inifrån vad den behöver, vilket lett till bättre hälsa och välmående. Du ändrade din kroppshållning och det påverkade ditt sinne. Du har en regel, för varje medveten negativ tanke du har, ska du tänka minst tre positiva tankar i gengäld. Ditt liv är fortfarande en resa, men skillnaden är, att du redan är framme, det är så bra det kan bli, just nu.

Comments are closed.