Prestationsglädje

13:07 by sthalsan

Du är person, som inte kan förstå att höjden av lycka för en del människor är, när de har semester och inte behöver prestera något. Själv älskar du att prestera, att uppnå olika mål och resultat. Du har inte förväxlat bekvämlighet med livskvalitet. Du drivs av inre motivation och sätter upp mål inom vitt skilda områden. Många gånger vet inte ens din närmaste omgivning vad du jobbar med för stunden. Till skillnad från många andra högpresterande har du emellertid aldrig varit i närheten av att gå i den berömda väggen, kanske p g a att du drivs av lust och inte vinningslystnad. Om någon frågar, delar du villighet med dig av ditt framgångskoncept.

Det allra viktigaste för att kunna prestera bra över lång tid är, att ha en balans mellan graden av ansträngning och energiåtgång. Du vet hur man hushåller med resurserna, vilket innebär att du växlar mellan hög belastning och aktiv vila. När du vilar dig, ser du till att hämta stimulans från något helt annat område, du kopplar av och har roligt med vänner och du låter kroppen gå ner i varv. Du äger också förmågan att prioritera det som är viktigt. Andra människor får precis lika mycket gjort som du, men skillnaden är att du fokuserar på det som är av högt värde för dig, medan många sysselsätter sig med saker, som mest blir till tidsfördriv. Du sätter också stort värde på din familj och vänner, eftersom de ger ditt liv mening. Det roliga är, att för några år sedan fick du inte mycket gjort, utan drev planlöst omkring tills du kom till en punkt, där du insåg, att nyckel till framgång låg i din egen ficka. Du satte igång att träna dig i att göra de rätta valen och det har gett resultat. Därför vet du, att andra kan göra samma sak, bara man är villig att jobba hårt och uthålligt, ta ett steg i taget, men njuta av det längs vägen och strunta i motstånd från omgivningen.

 

Comments are closed.