Se istället för att titta

07:59 by sthalsan

Du möter din egen blick, ser in i dina egna ögon. Du betraktar din egen spegelbild, som om det var första gången du verkligen såg dig själv. Du får nästan en känsla av främlingskap när du verkligen ser, inte bara tittar och snabbt bedömer. När du ser på riktigt, förstår du att det finns så mycket mer att hämta, under ytan. Det slår dig hur ofta du fastnar vid ytan, oavsett om det är din egen eller någon annans. Hur du sällan tar dig tid att se bortom det som syns eller försöker lyssna efter det outtalade.

Ofta blir du bländad av ytan, reagerar istället för att reflektera, skyndar vidare istället för att stanna upp, gör mer, får mindre gjort. Det finns alltid mellanrum, sprickor i fasaden, som medför att ljuset kan tränga in. Mellanrummen är en möjlighet att stanna upp, se lite längre, förstå de verkliga sambanden, vilket kommer leda till större valfrihet.

Du vill bli bättre på att stanna mitt i steget, känna efter innan du sätter ner foten. Närvarande nog att förlänga dina andetag. Lyssna klart utan att avbryta. Släppa taget om det där som känns superviktigt att få säga, vänta lite mer, tona ner ditt ego, skärpa dina sinnen, verkligen intressera dig för sprickorna och mellanrummen.

brown-518324__180

Comments are closed.