Skillnaden mellan att vilja och kunna kontrollera

07:40 by sthalsan

Hur vädret blir eller om det händer en olycka, är inget vi kan kontrollera, fast vi vill det. Om någon i vår närhet blir svårt sjuk, om någon vi älskar hastigt rycks bort, är inget vi kan kontrollera, fast vi vill det. Om en kärleksrelation spricker eller om vår förälskelse är obesvarad är inget vi kan kontrollera, fast vi vill det. Det finns oräkneliga exempel på saker vi vill kontrollera, som vi inte kan kontrollera. När vi upplever att vi inte har kontroll mår vi dåligt, vilket kan leda till att vi kämpar ännu mer för att få kontroll, trots att det inte går. Det är lätt att fastna i ett kontrollerande av sådant som vi inte kan påverka eller göra något åt. Det är emellertid först när vi upptäcker och gör oss medvetna om att vi slösar energi på fel saker, på det vi inte kan kontrollera, som vi kan göra något annat. Det är svårt att acceptera att vi står maktlösa inför vissa situationer, men så är fallet. Det är osäkert att leva, trots alla försäkringar, skyddsutrustningar och säkerhetsanordningar, som vi omger oss med. Men, när det smäller så smäller det och vi kan aldrig vara riktigt förberedda på det, hur mycket vi än övar oss i för utse alla faror. Miljontals människor i världen kan vittna om vad det innebär att drabbas av olika katastrofer och krig. De av oss som fortfarande varit förskonade från händelser av detta slag, tror att vi ha koll på läget.

Vad kan vi kontrollera då? Du kan faktiskt uppnå en känsla av kontroll genom att göra mer aktiva och medvetna val i vardagen. Du kan också välja att rikta in dina tankar på saker som får dig att växa, utvecklas och må bra. Att få bort negativa tankar är svårt, att skifta fokus är betydligt lättare. Du kan också välja att behandla dig själv med omtanke, värme och medkänsla och göra daglig val, som främjar din hälsa på alla plan. Se till att du är dirigenten för din egen orkester.

Comments are closed.