Uthållighet

08:31 by sthalsan

Du ska tro på dig själv, aldrig låta dig nedslås av motgångar och vara orubblig i din övertygelse om att du kan! Farfars ord lever vidare inom dig, fast han lämnade det här livet för inte så länge sedan. Det smärtar att han är borta, för han var oerhört betydelsefull för dig. Han fattas dig, men hans klokhet och livsfilosofi råder inte döden på, den kan ingen ta ifrån dig. Din farfar var en färgstark person, som var oerhört framgångsrik inom sitt yrke och han fortsatte jobba långt efter pensionen, för att han älskade att skapa och se resultat av sina ansträngningar. Sitt myckna arbetande till trots, så var farfar en person som var närvarande och tog sig tid för dig. Just därför älskade du honom så mycket, för han fick dig att känna sig som jordens medelpunkt. Det var precis den där förmågan, som gjorde honom så framgångsrik, förmågan till att lyssna med närvaro, ge bekräftelse men också ställa frågor, som gjorde att människor runt honom växte. Farfar kunde vända ditt mentala tillstånd på mindre än en minut, få dig att gå från uppgivenhet till handlingskraft. Han kunde säga: ”Du ska inte vika ner dig för vågorna, du ska klippa dem när de kommer. Att de kommer är ett som är säkert, men surfing handlar om tajming, balans och fokus. Öva dig på att bevara fokus, så återfår du snabbt fotfästet och kan stå stadigt”.

Du är tacksam för att just du haft en sådan person som farfar i din närhet, han har lärt dig mycket, som gör att ditt liv känns rikt och betydelsefullt. Något som du särskilt tagit fasta på är att stå ut med misslyckande, avvisande och att kunna ta ett nej. Farfars eget liv var kantrat av motgångar och svårigheter, som han tagit sig förbi. ”Enda sättet att nå dina mål, är att vara uthållig, stå ut, stå kvar och aldrig vika ner sig för det du tror på”, brukade farfar säga. Han brukade citera Dale Carnegie ”Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all.” Uthållighet ger resultat, prova får du se!

Comments are closed.