Vanor är inre regler

08:26 by sthalsan

Vi gör saker på rutin och funderar aldrig på om vi ska eller inte ska borsta tänderna. Jag borstar alltid tänderna två gånger per dag, jag äter aldrig godis till lunch. Eller är det tvärtom? Alla människor styrs av sina egna, inre regler. Precis som med tandborstningen, så kan du ha andra, inre regler, kring vad du alltid eller aldrig gör. Jag ställer alltid upp för mina vänner, jag tar alltid bilen, jag stänger aldrig av mobilen, jag tittar alltid på min favorit serie på tv osv. Om du inte är medveten om dina inre regler, är du inte heller medveten om vad det är som styr dig till att göra på ett visst sätt. Du bara gör saker utan att någonsin reflektera över varför du gör dem och framför allt gör du som alla andra gör. Att bryta mot en inre regel, skapar obehag och oro, det känns inte bra. Att stänga av sin mobil kan t o m framkalla panikkänslor. Fundera på vad det värsta som kan hända är, om telefonen skulle vara avstängd? Om man verkligen behövde få tag på dig finns det fler sätt eller hur? Hur nådde man varandra innan mobilen var uppfunnen? Många av våra alltid och aldrig regler kan leda till stress, prestationsångest och obalans i våra liv. Det är därför av vikt att du faktiskt reflekterar över dem och bestämmer dig för vilka regler du vill ska gälla i ditt liv. Dina inre regler driver dig till att göra olika saker och en del av allt du gör, kan vara direkt skadligt för dig. Det kan bryta ner ditt självförtroende och urholka din självkänsla. Genom att göra dig medveten om dina regler och formulera alternativa regler, som är mer hjälpsamma för dig, ger du dig själv större handlingsfrihet. Det finns egentligen inte så mycket du måste här i livet, som du tror. Genom att reflektera över hur du gör, kan du få mycket mer av jag vill, istället för måsten. Det finns bara ett liv du kan påverka, nämligen ditt eget. Skifta fokus och ta ansvar för dig själv, du kommer må så mycket bättre då!

Comments are closed.