Var går gränsen för hälsosamt?

07:46 by sthalsan

Du lever i ett informationssamhälle där kunskapen flödar. När det gäller friskfaktorer, allt som är bra och nyttigt för dig, är du mer än välinformerad. Du vet precis hur du ska äta, träna, sova, andas, få närhet, skratta och umgås för att få optimal hälsa. Du ser också alldeles strålande frisk och hälsosam ut, för hårt arbete betalar sig. Du är likhet med många andra, ett barn av vårt samhälle, där man tar ansvar för sig själv. Vill man må bra, måste man göra bra val, helt sant. Fast en liten sak, som vi kanske glömmer bort att fokusera på i vår iver och strävan efter optimal hälsa, är våra tankar. Tankar som ofta kan låta väldigt besynnerliga och sjuka, om vi någon gång uttalar dem högt för oss själva. Att tänka högt är i sig hälsosamt, men skammen hindrar oss ofta från att uttala våra innersta, plågsamma tankar om oss själva. Det är kanske mer hälsosamt att ha en något mindre nyttig livsstil, men lite mer sunda tankar och en bättre hållning och distans till sig själv. Visserligen utesluter absolut inte det ena det andra, men ofta grundar sig en överdrivenhet kring hälsa och utseende i en dömande och nedvärderande uppfattning om det egna jaget och kroppen. Att leva hälsosamt innebär kanske framför allt att tänka hälsosamt i kombination med att göra hälsosamma val. Att ha ett balanserat tänkande, vara mer snäll och god mot sig själv, än kontrollerande och drivande, att belasta sig själv i nivå med sin förmåga och att släppa jagandet efter perfektion. Titta på naturen, där allt föregår utav sig självt och hur vackert det är. Krångla inte till livet mer än nödvändigt, god hälsa finns inom räckhåll för alla, som ser möjligheten till det. Släpp osunda, plågsamma tankar, gång på gång. Ersätt dem med sunda, balanserade och livsbejakande tankar. Daglig träning i att släppa och tänka annorlunda ger resultat, men du måste träna.

Comments are closed.