Vem älskar en förlorare?

16:54 by sthalsan

Du är duktig, men aldrig bäst. Du undrar varför du inte når hela vägen? Det finns alltid någon som är bättre, kan mer, får mer uppmärksamhet. Du upplever samma sak i dina relationer. Du har många bra vänner, men känner inte att du är nummer ett för någon. Likaså dina kärleksförhållanden, som alltid slutar med att du känner dig otillräcklig, vilket leder till att de rinner ut i sanden.

Du vill vara en vinnare, men tänker som en förlorare. Varje gång du jämför dig med någon som är bättre än du på något, dissar du dig själv. Ta gärna rygg på de bästa, men gör det i vetskap om att de bara är vägvisare för de mål du vill uppnå.

Du är unik. Ge dig iväg på din resa mot framgång och succé i vetskap om att det som verkligen betyder något är att du lär nytt, förstår mer och utvecklas i riktning mot det du vill uppnå. Vinnare och förlorare hör hemma i en värld av statiskt tänkande, medan livet i sig är dynamiskt och ständigt förändras. Varje gång du gör ditt bästa, just nu, är du en vinnare!

football-380349__180

Comments are closed.