Rektorsprogrammets hearing

2020-04-24

Så har vi mött Skolverket och deras expertgrupper och presenterat Linnéuniversitetets ansökan om att få anordna Rektorsprogrammet. Vi mötte såväl forskare från de Nordiska länderna som experter från Skolledarförbundet och Lärarförbundet. Skolverket höll ihop det hela och höll också i de avslutande frågorna.

Detta var en väl arrangerad hearing med bra och initierade frågor från de grupper som har granskat ansökningarna. Nu får vi alla med spänd förväntan invänta resultatet. Skolverket skriver i sin anbudsförfrågan att de räknar med att fatta beslut i slutet av juni 2020.

Digitalisering – Nu utmanas vi på riktigt!

2020-04-06

Skolverket skriver i sitt anbudsunderlag för det framtida Rektorsprogrammet att rektorer i förskolan och skolan står inför en rad av utmaningar. En sådan utmaning är utbildningsväsendets digitalisering. När Skolverket skrev sitt anbudsunderlag var man inte medveten om den stora utmaning som snart skulle komma med den världsomfattande Corona-pandemin. Och vi ser nu att digitaliseringsutmaningen påverkar inte bara skolors arbete och arbetssätt i grunden, utan också skolans ledarskap. De flesta förskolor och grundskolor möter sina barn och elever som vanligt men gymnasier och utbildningar för vuxna på mycket kort tid övergått från reguljär utbildning till fjärr- eller distansundervisning. Detta visar att vi i Sverige har de tekniska förutsättningarna och nu använder vi dem för att förändra den pedagogiska verksamheten. Jag tycker det är imponerande att denna förändring gått att genomföra på så kort tid! Detta kommer att påverka skolors arbete även efter pandemin och vi kan räkna med att förändrade arbetssätt nu fått upp en fart som kommer att bestå även i framtiden. Det blir en utmaning för framtidens Rektorsprogram att ligga i framkant i denna utveckling!

Linnéuniversitetet ansöker om att få anordna Rektorsprogrammet!

2020-03-19

Linnéuniversitetet har lämnat in intresseanmälan om att få anordna det statliga rektorsprogrammet under åren 2021-2027. Skolverket bereder nu inkomna ansökningar och har kallat vårt lärosäte till hearing den 23 april. Från Linné deltar Ninni, Wahlström, Tobias Bromander, Katarina Ståhlkrantz, Henrik Nilsson och Stephan Rapp. Skolverket kommer under juni månad att fatta beslut om vilka lärosäten som får uppdraget att bedriva det framtida rektorsprogrammet.

 

Förbered dig för att bli rektor!

Har du sett att Linnéuniversitetet erbjuder rekryteringsutbildning för skolledare (7,5 hp). I den här utbildningen får du lära dig mer om skolans ledarskap och vad det innebär att vara skolledare. Kursen erbjuds både i Kalmar och Växjö och kommer att följas av ytterligare en kurs om 7,5 hp. Se sammanställning av utbildningar på Centrum för pedagogisk lednings webbsida, eller gå in på antagning.se och läs mer.