Linnéuniversitetet ansöker om att få anordna Rektorsprogrammet!

2020-03-19

Linnéuniversitetet har lämnat in intresseanmälan om att få anordna det statliga rektorsprogrammet under åren 2021-2027. Skolverket bereder nu inkomna ansökningar och har kallat vårt lärosäte till hearing den 23 april. Från Linné deltar Ninni, Wahlström, Tobias Bromander, Katarina Ståhlkrantz, Henrik Nilsson och Stephan Rapp. Skolverket kommer under juni månad att fatta beslut om vilka lärosäten som får uppdraget att bedriva det framtida rektorsprogrammet.

 

Förbered dig för att bli rektor!

Har du sett att Linnéuniversitetet erbjuder rekryteringsutbildning för skolledare (7,5 hp). I den här utbildningen får du lära dig mer om skolans ledarskap och vad det innebär att vara skolledare. Kursen erbjuds både i Kalmar och Växjö och kommer att följas av ytterligare en kurs om 7,5 hp. Se sammanställning av utbildningar på Centrum för pedagogisk lednings webbsida, eller gå in på antagning.se och läs mer.