Archive for May, 2012

Lunchseminarium 11maj

Thursday, May 3rd, 2012

Välkomna till kostnadsfritt lunchsemiarium om hur manligt och kvinnligt företagande syns i våra regionala medier:

Mera affärsmansliv 11 maj 2012

anmäl dig till sara.olsson@winnet.se senast den 7 maj