Archive for December, 2012

Jämställdhet och kvinnors företagande i Kronoberg län

Thursday, December 6th, 2012

Winnet, Tillväxtverket och Regionförbundet Södra Småland anordnar en dag om jämställdhet och kvinnors företagande i Kronoberg.

Fokus under dagen ligger på forskning, företagande och praktik för hållbar utveckling. Under dagen anordnas även en mässa där bland annat Young Ladies in Business och Det entreprenöriella univiersitetet finns representerade. På plats finns även spännade UF-företag och egna företagare som visar upp sina produkter för mässans besökare.