Archive for August, 2014

Möten, utveckling och möjligheter

Monday, August 25th, 2014

Hösten -14 har inletts med flera spännande möten. Just nu får vi vara med och dra upp riktlinjer för hur blivande mediastudenter ska få entreprenörskap i sina nya utbildningar. Med teknikfakulteten diskuterar vi hur entreprenörskap ska hänga ihop med matematik, å så har vi precis planerat in ett besök på biblioteksprogrammet! Projektet ser fram emot ett utmanande läsår!