Archive for September, 2014

Workshop med näringslivet

Friday, September 26th, 2014

Idag arrangerar DEU tillsammans med Avdelningen för externa relationer en workshop med samhälle och näringsliv. Tema: hur vi kan samverka kring studenters entreprenörskap!

IMG_3935.JPG

IMG_3932.JPG