Archive for April, 2015

Det entreprenöriella universitetet – OPEN

Tuesday, April 14th, 2015

Från och med 2015 har Det entreprenöriella universitetet gått från att vara ett projekt till att vara långsiktig verksamhet på Linnéuniversitetet. Detta innebär att fler studenter erbjuds entreprenörskapsundervisning i sitt utbildningsprogram.

Samtidigt arbetar vi, med stöd från Tillväxtverket, för att göra entreprenörskapssatsningen mer utåtriktad. Vi kallar det DEU-OPEN! I denna satsning utgår vi från det internt entreprenörskapsarbetet och bygger åtta öppna entreprenörskapskurser tillsammans med samhälle och näringsliv i regionen. Håll utkik efter mer information i höstens kurskatalog.