Archive for May, 2015

DEU på administratörskonferens

Thursday, May 7th, 2015

  

Idag presenterar vi DEU och pratat entreprenörskap med administratörer från lärosäten runt om i Sverige. Det är inte bara studenter som vill och kan tänka nytt!

Genomföra, planera och visionera

Tuesday, May 5th, 2015

 Idag har vi hunnit med workshop med masterstudenter, planering av workshop med näringslivet på fredag och ett möte om kursutveckling i entreprenörskap för Programmet för Språk, kultur och kommunikation. 

DEU 2.0…