Archive for November, 2015

Från världen till Småland

Saturday, November 28th, 2015

När vi nu summerar resultatet av Global Entrepreneurship Week (GEW) här på Linnéuniversitetet ser vi tillbaka på en lyckad vecka. DEU är en av arrangörerna och vi konstaterar att detta är ett bra forum att verka i. Dels för att DEU är en så tydlig del i Linnéuniversitetets entreprenörskapsprofil och dels för att det är en direktlänk till entreprenörskapsfrågan på det globala planet. Vi kommer därför att fortsatt jobba för att vara en del i planerandet och genomförandet av denna spännande vecka.

DEU:s egen, Nils Nilsson, bloggar dessutom om det hela på ESBRI (20151123). På ett kärnfullt och träffsäkert sätt beskriver han vikten av GEW, entreprenörskapets och Linnéuniversitetets potentialer

”För Linnéuniversitetet är denna vecka ett utmärkt tillfälle att göra skillnad och kraftfullt markera entreprenörskapets viktiga roll i lösandet av samhällets olika utmaningar. Att ge våra studenter inspiration och öka deras tilltro till sin egen förmåga att göra skillnad i olika sammanhang är så klart också ett huvudmål som styr vårt urval av aktiviteter. Den globala inramningen är också en bonus som tilltalar i dessa tider av växande murar.”

 

Väl talat och hoppfullt inramat, tycker vi!

 

ps. kolla in länken lnu.se/gew för mer om Global Entrepreneurship Week och Linnéuniversitetet, ds.

 

 

Att synliggöra ett projekt

Monday, November 23rd, 2015

DEU Open Universe IIEtt bra sätt att förstå de aktiviteter vi engagerar oss i är att rita, illustrera eller på annat sätt göra tankarna synliga. Den modell vi nu byggt syftar till att skapa klarhet i hur många vi är, vilka områden vi är verksamma inom och därmed visa omfattning på vårt projekt. Synliggörandet ger oss en tydlig bild över var vi är just nu, vilka riktningar vi rör oss i samt skapar en slags greppbar avgränsning.

Det akademiska arbetet består ofta att definiera begrepp, analysera teorier och skapa förståelse. Vi rör oss ofta i abstrakta tankar, som för all del berikar och utmanar, men förblir just tankar vi inte ser. Därför känns det extra bra att kunna presentera – i bild – vår modell över det pågående arbetet inom Det Entreprenöriella Universitetet Open.

Detta är vi just nu. Vad tycker ni om modellen?

Backstage photosession

Friday, November 13th, 2015

fotograf in action

Här på DEU håller vi som bäst på med att skapa modellen för att illustrera vår projektorganisation. Arbetet visade sig även resultera i bildmaterial, som vi kan använda som grafisk profil. Här får ni ett smakprov på hur det såg ut bakom kulisserna. Vi hoppas att på ett enkelt sätt kunna kommunicera att vi är många engagerade, som alla bidrar till att göra projektet spännande och innehållsrikt. Håll utkik efter modellen som vi publicerar nästa vecka.