Archive for January, 2016

Sharing is caring!

Friday, January 22nd, 2016

Terminen är i full gång, förberedelserna av kurserna gå in i slutförandefasen och så har snön kommit. På något sätt blir allt mer konkret när arbetsplattformarna, exempelvis Moodle, förbereds för kursaktivitet. Mailen fylls varje dag av frågor kring våra kurser inom ramen för DEU Open. Lokaler är sedan länge tillbaka bokade. Dessutom är kaffet beställt. En till synes liten detalj, men som kan vara hela skillnaden mellan en bra och dålig kursstart.

 

Vi hade ett mycket produktivt möte angående kursflödena på våra fyra inriktningar nu till våren. Möjligen var det att det blev så uppenbart att vi snart är i skarpt läge, kanske var det effekterna av en lång julvila eller så lyckades vi skapa ett riktat fokus – där och då. Mötet resulterade i att vi färdigställde grundstrukturen för studieguiden, att tillämpa i samtliga inriktningar. Formulering av både den individuella- och gruppuppgiften. Dessutom hittade vi ett stringent format för genomförandet.

 

Bifogat finner ni kursflödet för inriktningen Innovationsutmaningar i teknik- och industrisektorn. Tanken här var att skapa en enkel översyn (”Inte mer än en sida”), samtidigt som innehåll och delar blir synliga (”vad sägs om moduler?”)

 

Så tänker vi – snart är vi igång!