Archive for February, 2016

Vabruari som organisatorisk prövning

Friday, February 19th, 2016

Vi testar just nu performativt vad det innebär att vårt arbetslag i DEU Open består av småbarnsföräldrar. För er som inte minns, har glömt eller förträngt; januari och februari är i regel bestående av vård av barn på grund av allehanda åkommor. Samma sak som gällde i dåtid, gäller även 2016. Vi flyttar runt våra personalresurser på kurserna för att leverera i varje inriktning. En nyttig prövning av arbetslagets sammanhållning. Än så länge exekveras alla åtaganden utan några avvikelser – för att uttrycka det lite torrt.

Vi kan alltså konstatera att teamwork inte bara främjar entreprenörskap i näringslivet utan också ett läroverks entreprenöriella kultur. Med influensa som utmaning lyckades vi med lite nytänk starta den sista kursinriktninen i onsdags: Entreprenörskap och verksamhetsutveckling med inriktning design och innovation. Vi mötte en engagerad deltagargrupp som byggde lego och lät sig inspireras av föreläsningar och workshop.

I allt detta nära arbete har vi även passat på att blicka ut; avstämningsdag för kurserna inbokad. Vi jobbar mot denna dag, då vi kan ägna oss åt fokus, analys och reflektion.

 

Så, egentligen inget nytt, men en kort inblick i hur det flyter på denna vecka.

 

Over and out

 

 

Viktig workshop och internationell uppmärksamhet

Saturday, February 13th, 2016

Vi är nu mitt inne i processen att leverera i alla kurser. Nästa vecka är vi igång och workshoppar igen, då med fokus på Business Model Canvas. Idéerna ska övergå i konkreta värdeerbjudanden och vi tar förhoppningsvis ett steg närmare konkreta affärsmodeller. Det ser vi fram emot.

Glädjande besked är också att vi i vår reguljära verksamhet, dvs inom DEU lyckats attrahera internationell uppmärksamhet. Under veckan som gått har vi presenterat DEU som verksamhet, koncept och spännande arbetsyta för ingen mindre än Bill Gartner. Det är en internationellt erkänd professor inom entreprenörskap och innovation. Akademiskt motsvarar detta ungefär att Tim Cook på Apple skulle börja jobba på Linnéuniversitetets Ekonomihögskola. Hursomhelst, intresset från Gartner riktar sig främst på görande och aktivitet. Detta ska vi såklart förvalta efter bästa förmåga, då detta intresse till stor del sammanfaller med vår pedagogiska grundsyn. Synergierna är här att betrakta som lågt hängande frukt, om vi spelar korten rätt.

 

Stay tuned!

 

Over and out

Up and running!

Friday, February 5th, 2016

Även om våren ännu tvekar så hindrar det inte oss att brista ut i glädje över den lyckade starten på våra Openkurser. Tre av våra fyra inriktningar; innovationsutmaningar i teknik- och industrisektorn, gröna näringar och digitala affärsmodeller är nu igång. En målsättning har varit att bygga en balanserad mix mellan yrkesverksamma studenter och de som studerar på heltid. I samtliga fall når vi målet. Vid kursstarterna kunde vi konstatera att klassrummet – DEU Open – samlat en bred mix av studenter och erfarenheter. Vi workshoppade med tillresta från Motala och Linköping, samtalade med produktutvecklare från tidigare Nokia och Ericsson, besökte odlingsstationer på Öland, åt soppa och affärsmodellerade. Det är en otroligt spännande arbetsyta vi jobbar med!

 

Redan nu gör vi några insikter:

  • Att vi har olika format på träffarna genererar bra analysunderlag. De fysiska träffarna sträcker sig allt ifrån några timmar till heldag, körs på både sen eftermiddag och kväll. Redan nu börjar vi förstå att varje inriktning har sin respektive fördel, som vi tar med oss i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Dessutom vill vi såklart gärna underlätta era processer också.
  • Kompetensmixen i klassrummet skapar både bredd och djup. Sett ur ett studentperspektiv så finns det en oerhört styrka i grupper, som spänner över såväl ämnesfält som branscher. Det tror vi är en värdefull komponent i workshoppandet och för det kommande slutresultatet.
  • Samarbetspartners i samhälle och näringsliv avgörande för marknadföringen. På de inriktningar som haft högst söktryck ser vi också att vår lokala samarbetspartner spelat en avgörande och aktiv roll. Business is local brukar det heta – någonting vi instämmer i.

 

Vi fortsätter vårt lokala och regionala arbete och analyserar så mycket som vi orkar. Detta för att också kunna förstå och utveckla formatet vidare inom ramen för vår ordinarie verksamhet.

 

Over and out.