Archive for March, 2016

Örebro levererar!

Friday, March 18th, 2016

Veckans första tre dagar har spenderats i Örebro för ett erfarenhetsutbyte i det nationella projektet Entreprenöriell kultur vid lärosäten. Projektet sträcker sig över 2014-2016 och finansieras av Tillväxtverket, där lärosätena Gymnastik- och idrottshögskolan, Linköpings Universitet, Linnéuniversitetet, Södertörns Högskola, Umeå Universitet och Örebro Universitet. Värd för träffen var det expansiva och hyperintressanta Örebro Universitet. De kombinerar en stark tillväxt med breddat program- och kursutbud. En givande relation vi gärna vill utveckla.

Fokus för träffen var att dela erfarenheter, hinder och möjligheter i de projekt som pågår vid respektive lärosäte. Givande diskussioner, där vi fått pröva våra perspektiv och problemformuleringar. Några korta insikter från träffen är:

Lyssna när andra formulerar ditt problem. Vi genomförde en bra övning kring problemformulering och lyssnande. Ur denna kom insikten att vi behöver kliva in (entré) och gripa tag (preneur) i nuläget för att skapa goda förutsättningar för att fortsatta vårt arbete. Den etymologiska passningen till la France känns dessutom lämplig, eller?

Lika. Vi noterar också att platser och personer må skilja sig åt beträffande projektgenomförande på lärosäten, men erfarenheterna vi gör oberoende av varandra är påfallande lika. Därför blir ett erfarenhetsutbyte spännande och överraskande.

Nu är det åter till arbete för att skapa nya erfarenheter.

 

Over and out.

 

 

E20 Norr för en battery check!

Friday, March 11th, 2016

Fem dagar passerar med hast. Saker som borde gjorts kombineras med nya tag inför kommande vecka. Vi ser fram emot att få tid off campus, för samtal och gemensamt arbete. Örebro – vi gläds åt er invit och tar emot den med öppna armar. Oklart om tåget kör E20 Norr, men det var helt enkelt för svårt att avstå denna musikaliska referens. Det känns i alla fall högst väsentligt och välbehövligt att få dela denna arbetsyta under några dagar.

 

Några korta uppdateringar från veckan som varit:

Hösten planeras för fullt. Även om vi är mitt i processen, så lyfter vi blicken och tittar in i en ännu vilande höst. Huvudfokus i planeringsarbetet är fördelningen av de resurser vi har i förhållande till åtaganden inom: reguljär undervisning, nya kurser och utvecklingsarbete. Vi får tyvärr se att kursen inom DEU Open kring politiskt entreprenörskap faller bort – vilket gör att vi belyser våra övriga inriktningar lite extra!

Intern marknadsföring och nya vänner. Organisationer är på många sätt levande och föränderliga, vilket gör att strukturer ständigt förändras. Vi har varit synnerligen upptagna med det operativa arbetet och genomförande. Därför måste vi nu fokusera på att hitta nya nyckelpersoner och fler interna vänner som vill ta del av vårt erbjudande. No sleep til famous!

Extern marknadsföring och nytt gränssnitt. Vi vill avslutningsvis lyfta att vi har ett nytt gränssnitt på vår web, lnu.se. Uppdateringen känns välbehövlig och levande. Ett extra slag slås för lnu.se/open – kolla in!

 

Over and out

 

Jazz, improvisation och ett möte

Friday, March 4th, 2016

Förra veckan visades en dokumentär om Bo Kaspers Orkester på SVT. Jazzgruppen har spelat ihop i 25 år. Flera gånger återkommer de till rörligheten mellan musikstilar som en nyckel för att behålla kreativiteten och nerven i musiken. Att improvisera kräver. Att improvisera kostar på. Att improvisera är nödvändigt för att behålla skärpan. Vi kallar oss inte Bo Kaspers Orkester, har inte spelat ihop i 25 år och har inget dokumentärteam kring oss. Däremot ser vi att DEU Opens grundliga planering av flödet utgör ett slags grundkomp, som vi alla bidrar till. Vi ser också gränslösheten i vårt projekt, som spänner över institutions- och fakultetsgränser och bryggar ut mot det omkringliggande samhället. Vår gränslöshet är en slipsten för skärpan, men det kostar på.

För att samla ihop oss när vi varit ute och tonsatt olika kurser träffades vi på vårt högkvarter, Svensknabben. I biblioteket på den anrika byggnaden, vilken tidigare ägdes av entreprenören och potentaten Jeansson, stämde vi av läget. Ett på många sätt givande möte där vi konstaterade:

  • Halvtid för våren i DEU Open. Kurserna vi kör nu är faktiskt mitt i processen. Såvitt vi kan bedöma av uppgifterna som studenterna genomför så flyter det på enligt plan. Det går inte att säga att det resultatmässigt i studentled skiljer markant från våra tidigare erfarenheter.
  • Reguljär verksamhet. Vi avslutade just en gigantisk – med våra mått mätt – kurs. 135 civilekonomer, vilka läser andra året, har jobbat med affärsmodeller i fem veckor. Förutom att vi starkt gillar det entreprenöriella kursinnehållet så visar prövningen kring affärsmodellering studenternas förmåga att tillämpa sina kunskaper och färdigheter. Det kostar på enligt studenterna att improvisera, att besluta och driva. Kursutvärderingen visar dock att det varit mödan värt.
  • Nytt inslag. Vi tänker oss vårt grundkomp också ska bestå av en brygga mellan affärsmodellen, idéhöjden, kontextualisering och etiken/hållbarheten. Alltså frågor som: ”bidrar en träningsapp till bättre hälsa eller driver den på osunda ideal”. Vi tror att denna typ av distansering bidrar till reflektionen kring affärsmodellen och idéprocessen.

 

Avslutningsvis vill vi lyfta fram att vi ser fram emot Örebro och den kommande ERFA-träffen. Därför passar vi då på att byta Bo Kaspers till Millencolin, som satt Örebro på den musikaliska kartan. Om vi nu ska fortsätta på musikanalogin. Och det vore ju retoriskt korrekt. Så det gör vi.