Archive for April, 2016

17!

Friday, April 29th, 2016

Vi har nu läst och bedömt samtliga slutprodukter från inriktningen Gröna näringar. Resultatet är mycket bra, då både teoretiskt innehåll och kreativ idéhöjd återfinns som en bärande del i samtliga papper. Detta innebär att våra första 17 studenter nu har sökt, genomfört och fått fullständigt betyg på en kurs inom ramen för DEU Open. Vi har alltså rapporterat in deltagarnas akademiska poäng i våra system – det är nu officiellt! Det är vi såklart väldigt glada för.

Vi vill därför tacka alla våra deltagare på Gröna näringar för värdefulla bidrag och insikter. Sedan vill vi också passa på att önska lycka till, samt hoppas att den nyvunna kunskapen nu kommer i arbete. Det är ju det som är målet med hela upplägget!

Over and out.

Kontinuitet och ständig förändring

Friday, April 22nd, 2016

Veckans utmaningar har i stort bestått i att planera verksamheten, använda befintliga resurser och uppfylla utställda löften. Gällande planeringen så filar vi just nu på höstens kurser inom DEU Open. Det finns goda möjligheter att justera såväl innehåll som flöde, baserat på de insikter vi gjort under våren. Gällande strukturering av resurser jobbar vi aktivt med att hantera befintliga och nya åtaganden. Framförallt drar forskningen resurser, vilket gör att vi får använda all upptänklig småländsk klurighet i våra lösningar. Slutligen så vill vi lyfta en insikt från vårt senaste projekt/produktionsmöte:

>Idéhöjd och feedback. Vi jobbar med innehåll och flöde på Ledarskap för ökad innovationsförmåga och testade att tänja på gränserna rejält. Processen präglades av det klassiska Jan Stenbeck-citatet: ”Så kan det vara, men vad händer om vi gör tvärtom”. Upplägget blev bitvis lite väl innovativt. Däremot skapade det en mycket bra diskussionsyta att jobba vidare med.  Revise and re-submit.

Till sist konstaterar vi att söktrycket fortsatt är bra på samtliga kursinriktningar. Det är såklart väldigt glädjande!

In action

Friday, April 8th, 2016

Aktiviteterna i Det entreprenöriella universietet avlöser varandra och vi jobbar på så mycket vi orkar. Detta är ett axplock från veckan som gått

Entreprenörskapskursen i Pukeberg har dragit mediaintresse, vilket vi såklart är glada för. En hel halvsida i lokaltidningarna Barometern respektive Östra Småland tillägnades kursen under rubriken Entreprenörer går kreativ utbildning.

examen Gröna näringarSlutseminariet i kursen med inriktning “Tillväxt i de gröna näringarna” har ägt rum. Vi vill tacka alla kursdeltagare som gjort tillsammans med oss gjort innehållet levande, spännande och intressant. Ett särskilt tack till Rose-Marie Winqvist på LRF Sydost som gjort ett kanonjobb i allt från utveckling till genomförande. 

Tre programkurser i entreprenörskap har startat under veckan och vi glädja åt att arbeta med såväl webbprogrammerare, hälsovetare och turismvetare som studenter från Music management och HRM-programmet.

Arbetsro och entreprenörskap

Sunday, April 3rd, 2016

Det perfekta tillfället att i arbetsro skriva, läsa och tänka är nyckfullt. Visst går det planera och skapa arbetsytor där det förutsättningarna i allt väsentligt är goda. Perfekt arbetsro infinner sig dock aldrig. Därför kretsar dagen etymologiska exkursion just kring begreppet ro. Enligt SAOB (2016-03-29) gör gällande att ro är ett tillstånd av stillhet och känsla av lugn. Givet denna definition blir det plötsligt begreppsligt omöjligt att finna arbetsro, då arbetet i sig innebär aktivitet i rörelse. Vilken insikt! Sluta leta efter arbetsro genast, den uppenbarar sig endast som ett slags idealt tillstånd.

Kanske finns insikter att hitta i postmodernismens syn på tid. Det linjära upplöses till fördel för ett mer pointillistiskt och godtyckligt tillstånd. Lite här och var, men aldrig sekventiellt. Det skulle kunna stämma om vi blickar ut mot samtidens innovationer. Vi äger aldrig musiken, vi har tillgång till den under korta stunder när andan faller på. Vi rör oss fritt mellan olika produkter/tjänster/upplevelser helt sömlöst. Alltså är det i de korta stundernas tillstånd allting ska hända. Ännu en insikt! Omdefiniera tanken på arbetet som linjärt, det verkar som det inte längre finns. Det är utspritt lite här och var, helt i linje med entreprenörskapets kaosdimensioner och distinktionen till management.

Management söker skapa ordning och reda, förutsägbarhet och strukturer. Entreprenörskapet river upp, omformar och bygger nytt. Två olika logiker som existerar inom alla organisationer. Ett spänstigt förhållande för att uttrycka det milt. I allt detta ska vi hitta arbetsro och skapa något. Kanske är det därför termen bricolage (Leví-Strauss, 1963) nämns i entreprenörskapsområdet. Betydelsen av begreppet kretsar kring skapandet av saker/tillgångar/resurser som råkar finnas tillgängliga vid ett givet tillfälle. Något entreprenören är särskilt duktig på. Just skapandet i det snabbt övergående och korta tillfällets beskaffenhet blir därför något vi måste lära oss att bygga in i vårt projekt tillsammans praktisk klokskap (fronesis). Det är veckans reflektion, som hämtat sitt innehåll från alla de spännande diskussioner vi hade i Örebro. Ni hittar säkert vårt samtal om ni läser ovanstående stycke igen.

För övrigt rekommenderas att släppa tanken på arbetsro och resignera till danskans go arbeidslust. Det innehåller så mycket mer konstruktiv aktivitet. Dessutom är danska trevligt och vackert.

 

En synnerligen trevlig söndagseftermiddag tillönskas!