Archive for June, 2016

Strategimöten, utkik och sjökaptener

Monday, June 13th, 2016

De senaste veckorna har varit hektiska då hela vårterminen mer eller mindre ska knytas ihop. Detta sker i regel inom loppet av två veckor, vilket gör att agendorna fylls till brädden. Betygen på kurserna rapporteras nu in i systemet och vi ser att fler och fler studenter från DEU Open nu också erhållit sina högskolepoäng. Det känns såklart väldigt kul. Vidare ser vi också att kursvärderingarna rasar in i samma takt som betygen delas ut. Allt material kommer vi såklart att använda när vi summerar ihop hela våren. Detta gör vi den 15:e juni, off campus, i trädgårdsmiljö. Vi tror mycket på det mötet!

Vidare har vi också haft utkik mot höstens organisation, både kring faktiska kurser och det framtida upplägget. De interna nätverkandet, som vi skrivit om tidigare, är nu i full gång och vi försöker positionera oss tillsammans med nyckelaktörer. Målsättningen är att delvis vända de externa insikterna inåt – till hela organisationen på Linnéuniversitet. Detta är en utveckling som är spännande att vara en del av, förändringen är något vi helt enkelt måste förhålla oss till. Det är inte helt utan utmaningar förstås. Vi reflekterar mycket över format och hur framtida samarbeten skulle kunna se ut. Utmaningen blir att hitta rätt bland alternativen. Där har vi arbete kvar att göra.

Slutligen har vi också koordinatormöte för Linnéuniversitetets campus i Kalmar och Växjö. Där förlades mötet vid sjökaptenernas, lotsarnas och sjöfartens egna fik, i direkt anslutning till lastkajen. En slags sista utpost innan skeppet lämnar hamn. Bland pannbiffsmackor och sjökort diskuterade vi framtiden. Det kändes hoppfullt av flera anledningar. För det första har vi lyckats etablera en god dialog internt i projektet. För det andra känns det som om projektet är redo för hösten. För det tredje och sista upplever vi att många insikter och erfarenheter under våren kommer väl till pass – även i grundutbildningen vid Linnéuniversitetet.

 

Alltså; både utmaningar och hopp.

 

Over and out.