Archive for September, 2016

När mål blir medel

Friday, September 30th, 2016

Sarasvathy talar om processer som mål- eller medelstyrda. Ibland är det svårt att skilja dessa åt när en planerar ett projekt. Det är först i backspegeln som en förstår att det som alla trodde var målet i själva verket var ett medel för något annat. Inom DEU-open hade vi som mål att ge åtta fristående entreprenörskapskurser. Samtliga dessa delmål har också blivit medel för nya samarbeten, sammanhang och satsningar. Låt oss ge två aktuella exempel:

1) Kursen ”Entreprenörskap och verksamhetsutveckling – tillväxt i de gröna näringarna” gavs under våren och skall ges igen våren 2017(!). Tack vare arbetet med kursen kom vi i kontakt med samverkanskoordinatonr vid Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap. Hon är också ansvarig för LNUs nya alumn-satnsning. Så när hon skulle arrangera ett alum-event för Nutrition och Livsmedelsprogrammet tänkte hon på oss och resultatet blev en “Alumn- och entreprenörskapsdag”, där vi deltog med inspirationsföreläsning och nätverksövningar. Vårt kursmål i DEU-open blev på detta sätt medel för ett programs satsning på att bygga upp alumnverksamhet. Vi kunde samtidigt passa på att marknadsföra vårens kursomgång och fick god kontakt med programansvarig som nu ser värdet i entreprenörskap och vill att vi möter alla hennes studenter.

2) Kursen “Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande” ges som planerat nu under hösten 2017 med närmare 60 deltagare på två orter. Planeringen av denna kurs har inneburit att vi dels fått ett fint samarbete med institutionen för utbildningsvetenskap men också med till exempel Växjö kommun och med Martin Lackéus på Chalmers. Tack vare kursen planerar vi nu ett långsiktigt utvecklingsarbete för en skola i Växjö kommun tillsammans med Skolverket och som examinations-verktyg i kursen prövar vi Martins Lackéus app ”LoopMe”. Kursen blir i detta fall medel för nya projektsamarbeten men också för kursutveckling som kan få direkt bäring på vår övriga undervisning.

Ledarskap för ökad innovationsförmåga är introducerad

Monday, September 19th, 2016

Förra veckans highlight kan sammanfattas med att DEU Openkursen med inriktning ledarskap för ökad innovationsförmåga introducerades. Studentgruppen bestod av en mix av yrkesverksamma- och heltidsstudenter. Vi har alltså gjort en träffsäker bedömning gällande vår målgrupp, vilket är glädjande. Alltså; de som är yrkesverksamma breddar och fördjupar sin kompetens i relation till den organisation de för tillfället arbetar inom. De heltidsstudenter som väljer detta format läser kursen som ett komplement till övriga studier för att skapa spets

Innehållsmässigt levererade vi under introduktionen en ingång till ämnet entreprenörskap och ledarskap. Två centrala komponenter som alla i rummet såklart var nyfikna på. Detta gjorde vi genom att dels täcka av delar av kurslitteraturen på förmiddagen, för att efter lunch engagera studenterna som åhörare och frågeställare i en paneldiskussion kring just entreprenörskap och ledarskap. Panelen bestod Magnus Forslund, lektor med inriktning ledarskap och innovation, Mikael Lundgren, lektor med inriktning ledarskap, Anna Rosenquist, egen företagare, samt Maria Elander, egen företagare. Under två pass avhandlade vi allt från definitioner till frågor som är centrala för respektive forskningsfält. Det råder ingen tvekan om att detta var dagens höjdpunkt.

Utvecklingsområdet ligger fortsatt kvar i samma frågeställning; hur kommunicerar vi en kurs i distansformat som innehåller obligatoriska träffar. Även denna gång har det i studentgruppen funnits en viss osäkerhet kring om det är helt distansbaserat eller om det är en campuskurs. Två snabba insikter: trots att vi skickat mail till studenterna kring detta så når vi inte fram. Här måste vi snabbare driva trafik till den specifika kurssidan, för att därigenom sköta huvudkommunikationen och därmed endast använda antagningen som just antagning. Det kommunikativa ägarskapet måste ligga på kursansvarigt lärarlag. Slutligen stärks slutsatsen att det verkar finnas ett stort behov bland presumtiva studenter att läsa en kurs i entreprenörskap och verksamhetsutveckling i ett helt distansbaserat format. Vi jobbar vidare i den riktningen.

 

Over and out!

Ännu en vecka lider mot sitt slut… och vilken vecka!

Friday, September 9th, 2016

Stärkta av våra erfarenheter inom DEU arbetar vi med ständig förnyelse av befintliga kurser, vilket innebär hårt jobb, roliga kollegiala samarbeten och mycket utmanande tankearbete. Hur skall vi få in ett internationellt perspektiv på bästa sätt i en Business model canvas? Kan vi använda datavetarnas kunskaper för att skapa innovation inom ramen för en kurs? Hur får vi 48 studenter i en gradäng-sal att blir engagerade deltagare i ett resonemang om processer och kreativitet?

Dessutom har vi äntligen startat terminens första open-kurser. Det är Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande som ges i både Kalmar och Växjö i samverkan med fakulteten för utbildningsvetenskap. Sammantaget blev det 62 deltagare, såväl yrkesverksamma lärare som nuvarande lärarstudenter. Direkt reaktion från två av lärarstudenterna var att denna kurs borde ligga som ordinarie innehåll i deras utbildning, samt att formatet med fristående kvartsfartskurser för skolsektorn skulle kunna stå som modell för andra ämnen så som SFI, hållbar utveckling och IT. Här ser vi stora möjligheter att dra lärdomar av projektet både vad gäller innehåll och format.

När allt ska hända ungefär samtidigt

Monday, September 5th, 2016

De veckor av arbete som föreligger ankomsten av nya studenter har snabbt förlupit. Känslan är liknande varje år, att kontrollera läget genom planering och förberedelse. Vid kursstart är känslan i allt väsentligt densamma. Det flyter på. Sedan kommer den, insikten om allt som startas upp. Lättare panik blandas med glädjen i arbetsuppgifterna. Det är ungefär där vi befinner oss nu. Uppjagade av allt det vi startar upp. Samtidigt jagade av åtaganden. Det reguljära undervisningsuppdraget spetsas med höstens uppsättning av DEU Openkurser.

Tidigare bekantskaper dyker upp i kurslistorna, mailboxarna fylls med frågor från nya studenter och allt ska ske ungefär samtidigt. I tidigare blogginlägg har vi skrivit om såväl postmodern pointillistisk tid som danskas go arbeidslust. Det är ur dessa två begrepp vi bygger höstens genomförande. Vi är överallt, men har nått insikten att det är så det ska vara så det är lika bra att definiera arbetet så. Hur är det hos er?

En fortsatt produktiv måndag tillönskas!