Archive for October, 2016

Boxen har vidgats

Thursday, October 13th, 2016

Mikael Dahlén, vid Stockholms universitet, menar att vi inte skall tänka utanför boxen – utan att vi skall skaffa oss en större box att tänka med. De väggar som begränsar oss (konventioner, sunt förnuft, fysiologi och medvetande) behöver förflyttas utåt för att kunna tänka och göra nytt.

I veckan har vi varit på erfarenhets-utbyts-träff med sex högskolor och universitet som erhållit utvecklingsmedel från Tillväxtverket för att främja entreprenörcell kultur på sina lärosäten. En av mina reflektioner är att Linneuniversitetets box har vidgats av projektet DEU-open. Entreprenörskapets röda tråd löper nu snarare i en vid båge runt många än som en strypsnara kring en liten enhet. Vi är många fler som berörs av Det entreprenöriella universitetet nu än vad det var 2014. Medarbetare från alla fakulteter, deltagare i våra fristående kurser, samarbetspartners från regionen och andra lärosäten. Vi går in i 2017 med en stor och välfylld box att arbeta vidare utifrån tillsammans.