Archive for December, 2016

Reflektion och insikter 2016

Thursday, December 22nd, 2016

Det sista blogginlägget för året kommer handla om de insikter vi gjort, utifrån de kurser vi genomfört och de studenter vi mött. Året började med att vi drog igång fyra kurser, där varje kurs hade en tydligt profilerad inriktning.

• Gröna näringar tog klassrummet ut till flera viktiga studiebesök i Kalmar och på Öland. Kursen har dessutom övergått från projekt till ordinarie verksamhet. Där den nu erbjuds inom ramen för kursportföljen på Linnéuniversitetet. Dessutom har innehållet rönt intresse för vidare forskning kring affärsutveckling av gårdar och gröna näringar i lokalsamhället.

• Designinriktningen jobbade med kommunikationsfrågor och formgivning. Kursen väckte medialt intresse i den lokala tidningen. Innehållet ligger i linje med lokal- och regional utveckling. Kursformatet kommer att vara en viktig del, när vi nu paketerar momenten och lägger dem som komponenter i vårt fortsatta erbjudande.

• Digitaliseringskursen lät deltagarna omforma en affärsmodell med fokus på digitaliseringens möjligheter. En mixad studentgrupp, med såväl yrkesverksamma som heltidsstuderande jobbade med entreprenörskap och affärsutveckling vid tio träffar.

• Teknik och industrifokus lät oss inte bara jobba med en affärsmodell nu, utan även fundera på framtidens teknikutmaningar och möjligheter inom industrin. Med avstamp i den teknikens utveckling och dess betydelse för innovation och entreprenörskap i framtiden jobbade studentgruppen fram affärslösningar. En modell blev dessutom verklighet i form av ett nytt affärsområde i ett befintligt företag.

Resan har onekligen varit lärorik. För det första så har de åtta kurserna gett ett rikt material att jobba vidare med, när projektet nu slutar och vi bygger nya format med de kurskomponenter vi tagit fram. För det andra har vi kunnat samverka med många olika aktörer inom respektive kurs. Det har bland annat gett oss nya kontaktytor, som vi nu kan arbeta vidare med – eller för den delen förmedla till de som är intresserade. För det tredje och sista har vi haft väldigt roligt. Visst har det bitvis varit väldigt mycket jobb, men laget är större än jaget – det kan vi slå fast. Med dessa ord vill vi nu passa på att önska god jul och gott nytt år. Tack för 2016 – vi syns!

Sammanfattning, självskattning och spaning

Friday, December 16th, 2016

För andra året i rad samlade vi en grupp medarbetare med entreprenörskaps- och/eller samverkansuppdrag för att göra en självskattning av nuläget på Linnéuniversitetet. Som utgångspunkt hade vi det så kallade ”Fyrklöververktyget”, vilket gav en överskådlig bild av hur vi arbetar och vill arbeta med studenters entreprenörskap och involvering i innovationsprocesser. Mötet blev samtidigt ett bra tillfälle att avrunda DEU-open och redovisa erfarenheter från den satsningen och andra projekt inom området.

Vi kan konstatera att vi har en fortsatt hög ambition vad gäller entreprenörskapsfrågor på Linnéuniversitet. Inom forskningsdelen har vi två nyanställda professorer, Malin Tillmar och Karin Berglund. Vi har ett väl fungerande innovationsstödsystem och arbetar med omfattande utbildningsinsatser.

Spanar vi in i framtiden så ser vi ett utvecklat arbeta med mentorskap för studenter, entreprenörsutbildning för personal på LNU och ett fortsatt erfarenhetsutbyte mellan fakulteter. Spännande utmaningar alla tre!

”Det mesta är ännu ogjort – underbara framtid! ”

Friday, December 2nd, 2016

… som en av våra mest kända småländska entreprenörer lär ha sagt.
Projektet ”Det entreprenöriella universitetet – open” går mot sitt slut men här på LNU får vi inte luta oss tillbaka och lägga allt vi lärt oss till handlingarna. Efter möte med Prorektor Peter Aronsson (läs hans fina blogginlägg om oss här) och Dekanen för Ekonomihögskolan, Hélen Andersson, står det klart att vi har mycket att göra de kommande åren. Det entreprenöriella universitetet skall fortsätta arbeta med entreprenörskapsutbildning för våra studenter, för regionen och förhoppningsvis allt mer även för personalen inom LNU. Vi övergår från projektorganisation till att vara ett mer permanent uppdrag hos Ekonomihögskolan.

Vi kommer visserligen inte att leverera lika många fristående kurser under 2017 som vi gjort innevarande år, däremot ser det ut att bli två omfattande uppdragsutbildningar som skall planeras och genomföras till våren. Mycket spännande och utmanande att få pröva denna form av samverkan.