Ännu en vecka lider mot sitt slut… och vilken vecka!

September 9th, 2016 by deudeu

Stärkta av våra erfarenheter inom DEU arbetar vi med ständig förnyelse av befintliga kurser, vilket innebär hårt jobb, roliga kollegiala samarbeten och mycket utmanande tankearbete. Hur skall vi få in ett internationellt perspektiv på bästa sätt i en Business model canvas? Kan vi använda datavetarnas kunskaper för att skapa innovation inom ramen för en kurs? Hur får vi 48 studenter i en gradäng-sal att blir engagerade deltagare i ett resonemang om processer och kreativitet?

Dessutom har vi äntligen startat terminens första open-kurser. Det är Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande som ges i både Kalmar och Växjö i samverkan med fakulteten för utbildningsvetenskap. Sammantaget blev det 62 deltagare, såväl yrkesverksamma lärare som nuvarande lärarstudenter. Direkt reaktion från två av lärarstudenterna var att denna kurs borde ligga som ordinarie innehåll i deras utbildning, samt att formatet med fristående kvartsfartskurser för skolsektorn skulle kunna stå som modell för andra ämnen så som SFI, hållbar utveckling och IT. Här ser vi stora möjligheter att dra lärdomar av projektet både vad gäller innehåll och format.

Comments are closed.