Ledarskap för ökad innovationsförmåga är introducerad

September 19th, 2016 by deudeu

Förra veckans highlight kan sammanfattas med att DEU Openkursen med inriktning ledarskap för ökad innovationsförmåga introducerades. Studentgruppen bestod av en mix av yrkesverksamma- och heltidsstudenter. Vi har alltså gjort en träffsäker bedömning gällande vår målgrupp, vilket är glädjande. Alltså; de som är yrkesverksamma breddar och fördjupar sin kompetens i relation till den organisation de för tillfället arbetar inom. De heltidsstudenter som väljer detta format läser kursen som ett komplement till övriga studier för att skapa spets

Innehållsmässigt levererade vi under introduktionen en ingång till ämnet entreprenörskap och ledarskap. Två centrala komponenter som alla i rummet såklart var nyfikna på. Detta gjorde vi genom att dels täcka av delar av kurslitteraturen på förmiddagen, för att efter lunch engagera studenterna som åhörare och frågeställare i en paneldiskussion kring just entreprenörskap och ledarskap. Panelen bestod Magnus Forslund, lektor med inriktning ledarskap och innovation, Mikael Lundgren, lektor med inriktning ledarskap, Anna Rosenquist, egen företagare, samt Maria Elander, egen företagare. Under två pass avhandlade vi allt från definitioner till frågor som är centrala för respektive forskningsfält. Det råder ingen tvekan om att detta var dagens höjdpunkt.

Utvecklingsområdet ligger fortsatt kvar i samma frågeställning; hur kommunicerar vi en kurs i distansformat som innehåller obligatoriska träffar. Även denna gång har det i studentgruppen funnits en viss osäkerhet kring om det är helt distansbaserat eller om det är en campuskurs. Två snabba insikter: trots att vi skickat mail till studenterna kring detta så når vi inte fram. Här måste vi snabbare driva trafik till den specifika kurssidan, för att därigenom sköta huvudkommunikationen och därmed endast använda antagningen som just antagning. Det kommunikativa ägarskapet måste ligga på kursansvarigt lärarlag. Slutligen stärks slutsatsen att det verkar finnas ett stort behov bland presumtiva studenter att läsa en kurs i entreprenörskap och verksamhetsutveckling i ett helt distansbaserat format. Vi jobbar vidare i den riktningen.

 

Over and out!

Comments are closed.