När allt ska hända ungefär samtidigt

September 5th, 2016 by deudeu

De veckor av arbete som föreligger ankomsten av nya studenter har snabbt förlupit. Känslan är liknande varje år, att kontrollera läget genom planering och förberedelse. Vid kursstart är känslan i allt väsentligt densamma. Det flyter på. Sedan kommer den, insikten om allt som startas upp. Lättare panik blandas med glädjen i arbetsuppgifterna. Det är ungefär där vi befinner oss nu. Uppjagade av allt det vi startar upp. Samtidigt jagade av åtaganden. Det reguljära undervisningsuppdraget spetsas med höstens uppsättning av DEU Openkurser.

Tidigare bekantskaper dyker upp i kurslistorna, mailboxarna fylls med frågor från nya studenter och allt ska ske ungefär samtidigt. I tidigare blogginlägg har vi skrivit om såväl postmodern pointillistisk tid som danskas go arbeidslust. Det är ur dessa två begrepp vi bygger höstens genomförande. Vi är överallt, men har nått insikten att det är så det ska vara så det är lika bra att definiera arbetet så. Hur är det hos er?

En fortsatt produktiv måndag tillönskas!

Comments are closed.