När mål blir medel

September 30th, 2016 by deudeu

Sarasvathy talar om processer som mål- eller medelstyrda. Ibland är det svårt att skilja dessa åt när en planerar ett projekt. Det är först i backspegeln som en förstår att det som alla trodde var målet i själva verket var ett medel för något annat. Inom DEU-open hade vi som mål att ge åtta fristående entreprenörskapskurser. Samtliga dessa delmål har också blivit medel för nya samarbeten, sammanhang och satsningar. Låt oss ge två aktuella exempel:

1) Kursen ”Entreprenörskap och verksamhetsutveckling – tillväxt i de gröna näringarna” gavs under våren och skall ges igen våren 2017(!). Tack vare arbetet med kursen kom vi i kontakt med samverkanskoordinatonr vid Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap. Hon är också ansvarig för LNUs nya alumn-satnsning. Så när hon skulle arrangera ett alum-event för Nutrition och Livsmedelsprogrammet tänkte hon på oss och resultatet blev en “Alumn- och entreprenörskapsdag”, där vi deltog med inspirationsföreläsning och nätverksövningar. Vårt kursmål i DEU-open blev på detta sätt medel för ett programs satsning på att bygga upp alumnverksamhet. Vi kunde samtidigt passa på att marknadsföra vårens kursomgång och fick god kontakt med programansvarig som nu ser värdet i entreprenörskap och vill att vi möter alla hennes studenter.

2) Kursen “Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande” ges som planerat nu under hösten 2017 med närmare 60 deltagare på två orter. Planeringen av denna kurs har inneburit att vi dels fått ett fint samarbete med institutionen för utbildningsvetenskap men också med till exempel Växjö kommun och med Martin Lackéus på Chalmers. Tack vare kursen planerar vi nu ett långsiktigt utvecklingsarbete för en skola i Växjö kommun tillsammans med Skolverket och som examinations-verktyg i kursen prövar vi Martins Lackéus app ”LoopMe”. Kursen blir i detta fall medel för nya projektsamarbeten men också för kursutveckling som kan få direkt bäring på vår övriga undervisning.

Comments are closed.