Örebro levererar!

March 18th, 2016 by deudeu

Veckans första tre dagar har spenderats i Örebro för ett erfarenhetsutbyte i det nationella projektet Entreprenöriell kultur vid lärosäten. Projektet sträcker sig över 2014-2016 och finansieras av Tillväxtverket, där lärosätena Gymnastik- och idrottshögskolan, Linköpings Universitet, Linnéuniversitetet, Södertörns Högskola, Umeå Universitet och Örebro Universitet. Värd för träffen var det expansiva och hyperintressanta Örebro Universitet. De kombinerar en stark tillväxt med breddat program- och kursutbud. En givande relation vi gärna vill utveckla.

Fokus för träffen var att dela erfarenheter, hinder och möjligheter i de projekt som pågår vid respektive lärosäte. Givande diskussioner, där vi fått pröva våra perspektiv och problemformuleringar. Några korta insikter från träffen är:

Lyssna när andra formulerar ditt problem. Vi genomförde en bra övning kring problemformulering och lyssnande. Ur denna kom insikten att vi behöver kliva in (entré) och gripa tag (preneur) i nuläget för att skapa goda förutsättningar för att fortsatta vårt arbete. Den etymologiska passningen till la France känns dessutom lämplig, eller?

Lika. Vi noterar också att platser och personer må skilja sig åt beträffande projektgenomförande på lärosäten, men erfarenheterna vi gör oberoende av varandra är påfallande lika. Därför blir ett erfarenhetsutbyte spännande och överraskande.

Nu är det åter till arbete för att skapa nya erfarenheter.

 

Over and out.

 

 

Comments are closed.