Reflektion och insikter 2016

December 22nd, 2016 by deudeu

Det sista blogginlägget för året kommer handla om de insikter vi gjort, utifrån de kurser vi genomfört och de studenter vi mött. Året började med att vi drog igång fyra kurser, där varje kurs hade en tydligt profilerad inriktning.

• Gröna näringar tog klassrummet ut till flera viktiga studiebesök i Kalmar och på Öland. Kursen har dessutom övergått från projekt till ordinarie verksamhet. Där den nu erbjuds inom ramen för kursportföljen på Linnéuniversitetet. Dessutom har innehållet rönt intresse för vidare forskning kring affärsutveckling av gårdar och gröna näringar i lokalsamhället.

• Designinriktningen jobbade med kommunikationsfrågor och formgivning. Kursen väckte medialt intresse i den lokala tidningen. Innehållet ligger i linje med lokal- och regional utveckling. Kursformatet kommer att vara en viktig del, när vi nu paketerar momenten och lägger dem som komponenter i vårt fortsatta erbjudande.

• Digitaliseringskursen lät deltagarna omforma en affärsmodell med fokus på digitaliseringens möjligheter. En mixad studentgrupp, med såväl yrkesverksamma som heltidsstuderande jobbade med entreprenörskap och affärsutveckling vid tio träffar.

• Teknik och industrifokus lät oss inte bara jobba med en affärsmodell nu, utan även fundera på framtidens teknikutmaningar och möjligheter inom industrin. Med avstamp i den teknikens utveckling och dess betydelse för innovation och entreprenörskap i framtiden jobbade studentgruppen fram affärslösningar. En modell blev dessutom verklighet i form av ett nytt affärsområde i ett befintligt företag.

Resan har onekligen varit lärorik. För det första så har de åtta kurserna gett ett rikt material att jobba vidare med, när projektet nu slutar och vi bygger nya format med de kurskomponenter vi tagit fram. För det andra har vi kunnat samverka med många olika aktörer inom respektive kurs. Det har bland annat gett oss nya kontaktytor, som vi nu kan arbeta vidare med – eller för den delen förmedla till de som är intresserade. För det tredje och sista har vi haft väldigt roligt. Visst har det bitvis varit väldigt mycket jobb, men laget är större än jaget – det kan vi slå fast. Med dessa ord vill vi nu passa på att önska god jul och gott nytt år. Tack för 2016 – vi syns!

Comments are closed.