Sammanfattning, självskattning och spaning

December 16th, 2016 by deudeu

För andra året i rad samlade vi en grupp medarbetare med entreprenörskaps- och/eller samverkansuppdrag för att göra en självskattning av nuläget på Linnéuniversitetet. Som utgångspunkt hade vi det så kallade ”Fyrklöververktyget”, vilket gav en överskådlig bild av hur vi arbetar och vill arbeta med studenters entreprenörskap och involvering i innovationsprocesser. Mötet blev samtidigt ett bra tillfälle att avrunda DEU-open och redovisa erfarenheter från den satsningen och andra projekt inom området.

Vi kan konstatera att vi har en fortsatt hög ambition vad gäller entreprenörskapsfrågor på Linnéuniversitet. Inom forskningsdelen har vi två nyanställda professorer, Malin Tillmar och Karin Berglund. Vi har ett väl fungerande innovationsstödsystem och arbetar med omfattande utbildningsinsatser.

Spanar vi in i framtiden så ser vi ett utvecklat arbeta med mentorskap för studenter, entreprenörsutbildning för personal på LNU och ett fortsatt erfarenhetsutbyte mellan fakulteter. Spännande utmaningar alla tre!

Comments are closed.