Själv är inte alltid bäste dräng!

November 4th, 2016 by deudeu

Den här veckan har vi haft ett mycket uppskattat besök av Martin Lackéus från Chalmers i vår kurs Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. En heldag i Kalmar och en heldag i Växjö, med teori och praktik för alla deltagare. Om två veckor kommer Per Dahlbeck från Malmö Högskola och gästar oss. Då är temat pedagogisk dokumentation och ledarskap. Innan jul är det sedan dags för en presentation av det lärosätesövergipande, Kampradfinansierade, projektet om entreprenöriellt lärande i matematikdidaktik. Vid samma kursträff kommer Ung Företagsamhet och beskriver vad de gör.

När vi skapade våra fristående kurser inom DEU-open var vi noga med att göra det i samverkan med kollegor från andra fakulteter och intressenter utan för universitetet. I genomförandet visar det sig nu, gång på gång, hur värdefullt det är att också ha tid och resurser att kunna lyfta in andra lärosätens och organisationers forskning och erfarenhet i kurserna. Vi hoppas kunna fortsätta samarbeta med alla dessa goda partners även under kommande år. Själv är inte alltid bäste dräng.

Comments are closed.