blogg

Reflektion och insikter 2016

Thursday, December 22nd, 2016

Det sista blogginlägget för året kommer handla om de insikter vi gjort, utifrån de kurser vi genomfört och de studenter vi mött. Året började med att vi drog igång fyra kurser, där varje kurs hade en tydligt profilerad inriktning.

• Gröna näringar tog klassrummet ut till flera viktiga studiebesök i Kalmar och på Öland. Kursen har dessutom övergått från projekt till ordinarie verksamhet. Där den nu erbjuds inom ramen för kursportföljen på Linnéuniversitetet. Dessutom har innehållet rönt intresse för vidare forskning kring affärsutveckling av gårdar och gröna näringar i lokalsamhället.

• Designinriktningen jobbade med kommunikationsfrågor och formgivning. Kursen väckte medialt intresse i den lokala tidningen. Innehållet ligger i linje med lokal- och regional utveckling. Kursformatet kommer att vara en viktig del, när vi nu paketerar momenten och lägger dem som komponenter i vårt fortsatta erbjudande.

• Digitaliseringskursen lät deltagarna omforma en affärsmodell med fokus på digitaliseringens möjligheter. En mixad studentgrupp, med såväl yrkesverksamma som heltidsstuderande jobbade med entreprenörskap och affärsutveckling vid tio träffar.

• Teknik och industrifokus lät oss inte bara jobba med en affärsmodell nu, utan även fundera på framtidens teknikutmaningar och möjligheter inom industrin. Med avstamp i den teknikens utveckling och dess betydelse för innovation och entreprenörskap i framtiden jobbade studentgruppen fram affärslösningar. En modell blev dessutom verklighet i form av ett nytt affärsområde i ett befintligt företag.

Resan har onekligen varit lärorik. För det första så har de åtta kurserna gett ett rikt material att jobba vidare med, när projektet nu slutar och vi bygger nya format med de kurskomponenter vi tagit fram. För det andra har vi kunnat samverka med många olika aktörer inom respektive kurs. Det har bland annat gett oss nya kontaktytor, som vi nu kan arbeta vidare med – eller för den delen förmedla till de som är intresserade. För det tredje och sista har vi haft väldigt roligt. Visst har det bitvis varit väldigt mycket jobb, men laget är större än jaget – det kan vi slå fast. Med dessa ord vill vi nu passa på att önska god jul och gott nytt år. Tack för 2016 – vi syns!

Sammanfattning, självskattning och spaning

Friday, December 16th, 2016

För andra året i rad samlade vi en grupp medarbetare med entreprenörskaps- och/eller samverkansuppdrag för att göra en självskattning av nuläget på Linnéuniversitetet. Som utgångspunkt hade vi det så kallade ”Fyrklöververktyget”, vilket gav en överskådlig bild av hur vi arbetar och vill arbeta med studenters entreprenörskap och involvering i innovationsprocesser. Mötet blev samtidigt ett bra tillfälle att avrunda DEU-open och redovisa erfarenheter från den satsningen och andra projekt inom området.

Vi kan konstatera att vi har en fortsatt hög ambition vad gäller entreprenörskapsfrågor på Linnéuniversitet. Inom forskningsdelen har vi två nyanställda professorer, Malin Tillmar och Karin Berglund. Vi har ett väl fungerande innovationsstödsystem och arbetar med omfattande utbildningsinsatser.

Spanar vi in i framtiden så ser vi ett utvecklat arbeta med mentorskap för studenter, entreprenörsutbildning för personal på LNU och ett fortsatt erfarenhetsutbyte mellan fakulteter. Spännande utmaningar alla tre!

”Det mesta är ännu ogjort – underbara framtid! ”

Friday, December 2nd, 2016

… som en av våra mest kända småländska entreprenörer lär ha sagt.
Projektet ”Det entreprenöriella universitetet – open” går mot sitt slut men här på LNU får vi inte luta oss tillbaka och lägga allt vi lärt oss till handlingarna. Efter möte med Prorektor Peter Aronsson (läs hans fina blogginlägg om oss här) och Dekanen för Ekonomihögskolan, Hélen Andersson, står det klart att vi har mycket att göra de kommande åren. Det entreprenöriella universitetet skall fortsätta arbeta med entreprenörskapsutbildning för våra studenter, för regionen och förhoppningsvis allt mer även för personalen inom LNU. Vi övergår från projektorganisation till att vara ett mer permanent uppdrag hos Ekonomihögskolan.

Vi kommer visserligen inte att leverera lika många fristående kurser under 2017 som vi gjort innevarande år, däremot ser det ut att bli två omfattande uppdragsutbildningar som skall planeras och genomföras till våren. Mycket spännande och utmanande att få pröva denna form av samverkan.

Själv är inte alltid bäste dräng!

Friday, November 4th, 2016

Den här veckan har vi haft ett mycket uppskattat besök av Martin Lackéus från Chalmers i vår kurs Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. En heldag i Kalmar och en heldag i Växjö, med teori och praktik för alla deltagare. Om två veckor kommer Per Dahlbeck från Malmö Högskola och gästar oss. Då är temat pedagogisk dokumentation och ledarskap. Innan jul är det sedan dags för en presentation av det lärosätesövergipande, Kampradfinansierade, projektet om entreprenöriellt lärande i matematikdidaktik. Vid samma kursträff kommer Ung Företagsamhet och beskriver vad de gör.

När vi skapade våra fristående kurser inom DEU-open var vi noga med att göra det i samverkan med kollegor från andra fakulteter och intressenter utan för universitetet. I genomförandet visar det sig nu, gång på gång, hur värdefullt det är att också ha tid och resurser att kunna lyfta in andra lärosätens och organisationers forskning och erfarenhet i kurserna. Vi hoppas kunna fortsätta samarbeta med alla dessa goda partners även under kommande år. Själv är inte alltid bäste dräng.

Boxen har vidgats

Thursday, October 13th, 2016

Mikael Dahlén, vid Stockholms universitet, menar att vi inte skall tänka utanför boxen – utan att vi skall skaffa oss en större box att tänka med. De väggar som begränsar oss (konventioner, sunt förnuft, fysiologi och medvetande) behöver förflyttas utåt för att kunna tänka och göra nytt.

I veckan har vi varit på erfarenhets-utbyts-träff med sex högskolor och universitet som erhållit utvecklingsmedel från Tillväxtverket för att främja entreprenörcell kultur på sina lärosäten. En av mina reflektioner är att Linneuniversitetets box har vidgats av projektet DEU-open. Entreprenörskapets röda tråd löper nu snarare i en vid båge runt många än som en strypsnara kring en liten enhet. Vi är många fler som berörs av Det entreprenöriella universitetet nu än vad det var 2014. Medarbetare från alla fakulteter, deltagare i våra fristående kurser, samarbetspartners från regionen och andra lärosäten. Vi går in i 2017 med en stor och välfylld box att arbeta vidare utifrån tillsammans.

När mål blir medel

Friday, September 30th, 2016

Sarasvathy talar om processer som mål- eller medelstyrda. Ibland är det svårt att skilja dessa åt när en planerar ett projekt. Det är först i backspegeln som en förstår att det som alla trodde var målet i själva verket var ett medel för något annat. Inom DEU-open hade vi som mål att ge åtta fristående entreprenörskapskurser. Samtliga dessa delmål har också blivit medel för nya samarbeten, sammanhang och satsningar. Låt oss ge två aktuella exempel:

1) Kursen ”Entreprenörskap och verksamhetsutveckling – tillväxt i de gröna näringarna” gavs under våren och skall ges igen våren 2017(!). Tack vare arbetet med kursen kom vi i kontakt med samverkanskoordinatonr vid Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap. Hon är också ansvarig för LNUs nya alumn-satnsning. Så när hon skulle arrangera ett alum-event för Nutrition och Livsmedelsprogrammet tänkte hon på oss och resultatet blev en “Alumn- och entreprenörskapsdag”, där vi deltog med inspirationsföreläsning och nätverksövningar. Vårt kursmål i DEU-open blev på detta sätt medel för ett programs satsning på att bygga upp alumnverksamhet. Vi kunde samtidigt passa på att marknadsföra vårens kursomgång och fick god kontakt med programansvarig som nu ser värdet i entreprenörskap och vill att vi möter alla hennes studenter.

2) Kursen “Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande” ges som planerat nu under hösten 2017 med närmare 60 deltagare på två orter. Planeringen av denna kurs har inneburit att vi dels fått ett fint samarbete med institutionen för utbildningsvetenskap men också med till exempel Växjö kommun och med Martin Lackéus på Chalmers. Tack vare kursen planerar vi nu ett långsiktigt utvecklingsarbete för en skola i Växjö kommun tillsammans med Skolverket och som examinations-verktyg i kursen prövar vi Martins Lackéus app ”LoopMe”. Kursen blir i detta fall medel för nya projektsamarbeten men också för kursutveckling som kan få direkt bäring på vår övriga undervisning.

Ledarskap för ökad innovationsförmåga är introducerad

Monday, September 19th, 2016

Förra veckans highlight kan sammanfattas med att DEU Openkursen med inriktning ledarskap för ökad innovationsförmåga introducerades. Studentgruppen bestod av en mix av yrkesverksamma- och heltidsstudenter. Vi har alltså gjort en träffsäker bedömning gällande vår målgrupp, vilket är glädjande. Alltså; de som är yrkesverksamma breddar och fördjupar sin kompetens i relation till den organisation de för tillfället arbetar inom. De heltidsstudenter som väljer detta format läser kursen som ett komplement till övriga studier för att skapa spets

Innehållsmässigt levererade vi under introduktionen en ingång till ämnet entreprenörskap och ledarskap. Två centrala komponenter som alla i rummet såklart var nyfikna på. Detta gjorde vi genom att dels täcka av delar av kurslitteraturen på förmiddagen, för att efter lunch engagera studenterna som åhörare och frågeställare i en paneldiskussion kring just entreprenörskap och ledarskap. Panelen bestod Magnus Forslund, lektor med inriktning ledarskap och innovation, Mikael Lundgren, lektor med inriktning ledarskap, Anna Rosenquist, egen företagare, samt Maria Elander, egen företagare. Under två pass avhandlade vi allt från definitioner till frågor som är centrala för respektive forskningsfält. Det råder ingen tvekan om att detta var dagens höjdpunkt.

Utvecklingsområdet ligger fortsatt kvar i samma frågeställning; hur kommunicerar vi en kurs i distansformat som innehåller obligatoriska träffar. Även denna gång har det i studentgruppen funnits en viss osäkerhet kring om det är helt distansbaserat eller om det är en campuskurs. Två snabba insikter: trots att vi skickat mail till studenterna kring detta så når vi inte fram. Här måste vi snabbare driva trafik till den specifika kurssidan, för att därigenom sköta huvudkommunikationen och därmed endast använda antagningen som just antagning. Det kommunikativa ägarskapet måste ligga på kursansvarigt lärarlag. Slutligen stärks slutsatsen att det verkar finnas ett stort behov bland presumtiva studenter att läsa en kurs i entreprenörskap och verksamhetsutveckling i ett helt distansbaserat format. Vi jobbar vidare i den riktningen.

 

Over and out!

Ännu en vecka lider mot sitt slut… och vilken vecka!

Friday, September 9th, 2016

Stärkta av våra erfarenheter inom DEU arbetar vi med ständig förnyelse av befintliga kurser, vilket innebär hårt jobb, roliga kollegiala samarbeten och mycket utmanande tankearbete. Hur skall vi få in ett internationellt perspektiv på bästa sätt i en Business model canvas? Kan vi använda datavetarnas kunskaper för att skapa innovation inom ramen för en kurs? Hur får vi 48 studenter i en gradäng-sal att blir engagerade deltagare i ett resonemang om processer och kreativitet?

Dessutom har vi äntligen startat terminens första open-kurser. Det är Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande som ges i både Kalmar och Växjö i samverkan med fakulteten för utbildningsvetenskap. Sammantaget blev det 62 deltagare, såväl yrkesverksamma lärare som nuvarande lärarstudenter. Direkt reaktion från två av lärarstudenterna var att denna kurs borde ligga som ordinarie innehåll i deras utbildning, samt att formatet med fristående kvartsfartskurser för skolsektorn skulle kunna stå som modell för andra ämnen så som SFI, hållbar utveckling och IT. Här ser vi stora möjligheter att dra lärdomar av projektet både vad gäller innehåll och format.

När allt ska hända ungefär samtidigt

Monday, September 5th, 2016

De veckor av arbete som föreligger ankomsten av nya studenter har snabbt förlupit. Känslan är liknande varje år, att kontrollera läget genom planering och förberedelse. Vid kursstart är känslan i allt väsentligt densamma. Det flyter på. Sedan kommer den, insikten om allt som startas upp. Lättare panik blandas med glädjen i arbetsuppgifterna. Det är ungefär där vi befinner oss nu. Uppjagade av allt det vi startar upp. Samtidigt jagade av åtaganden. Det reguljära undervisningsuppdraget spetsas med höstens uppsättning av DEU Openkurser.

Tidigare bekantskaper dyker upp i kurslistorna, mailboxarna fylls med frågor från nya studenter och allt ska ske ungefär samtidigt. I tidigare blogginlägg har vi skrivit om såväl postmodern pointillistisk tid som danskas go arbeidslust. Det är ur dessa två begrepp vi bygger höstens genomförande. Vi är överallt, men har nått insikten att det är så det ska vara så det är lika bra att definiera arbetet så. Hur är det hos er?

En fortsatt produktiv måndag tillönskas!

Innovationsdag Småland

Friday, August 26th, 2016

Linnéuniversitetet presenterar stolt Innovationsdag Småland 2016. En dag där ledarskap och innovation är i fokus. Föreläsarerbjudandet innehåller:

  • Mikael Ydholm, Head of Research på IKEA,
  • Kristina Alsér, Landshövding Kronoberg
  • Magnus Forslund, Lektor i företagsekonomi med fokus innovation och ledarskap
  • Bill Gartner, Professor i Entreprenörskap Copenhagen Business School & Linnéuniversitetet
  • Daniel Höglund, Cheif Design Officer på Veryday
  • Eva Åberg, Moderator och Innovationskonsult på Audiendo AB

Utöver föreläsarna kommer flera workshops att genomföras, mässmontrar att monteras och samtal föras. Dessutom invigs ett helt nytt centrum för ledarskap. Spännande!

Vi från DEU Open har såklart passat på att hitta in i programmet. Våra kursdeltagare från Ledarskap för ökad innovationsförmåga kommer att delta hela dagen. Bland annat kommer de får workshoppa kring konstens betydelse för ledarskap och innovation. Något vi tyckte passade alldeles utmärkt.

Kolla kalendern och surfa in på www.innovationsdagsmaland.se för att veta mer kring innehåll och hur du anmäler dig.

Hoppas vi ses!