Archive for March, 2018

Stort grattis till eHälsoområdet inom DISA!

Wednesday, March 21st, 2018

Området eHälsa får nu ytterligare förstärkning under tre år med medel för att skapa en strategisk plattform för forskning och som samverkar med det omgivande samhället. Här finns alltså möjligheter att knyta ihop tvärvetenskaplig forskning vid olika fakulteterna med forskningen inom DISA

En strategisk plattform ska utmärkas av att den bedriver forskning inom ett ämnesområde med viss bredd och samverkar med aktörer i samhället. En plattform ska involvera medarbetare från minst tre fakulteter, ha strategisk angelägenhetsgrad och även utvecklingspotential. Ledningen har också prioriterat områden med potential för extern finansiering.

För mer information kontakta Göran Petersson, Professor i hälsoinformatik inriktning läkemedelsvetenskap, verksamhetsledare för eHälsoinstitutet och vår forskningskoordinator för eHälsomorådet inom DISA

/Diana

Seed funding available to get started with new research collaborations.

Thursday, March 1st, 2018

We are now offer the possibility of running seed-projects within Linnaeus University Centre on Data Intensive Sciences and Applications (DISA).The seed projects are intended to promote and nurture excellence research, development, and innovation in data intensive sciences and application with cross-discipline collaboration.

DISA can finance up to 100 000 SEK to initiate research cooperation with a connection to data intensive sciences and applications. The seed-project should lead up to an application for external funding.

The consortium should consist of one or more researches from the DISA-consortium in close collaboration with other researchers in order to build strong cross-discipline collaboration. It is important that all members in the consortium have an active role in the seed project. Please describe the different roles in the proposal. Industry/public sector collaboration is a plus.

The evaluation criteria include relevance of the proposal for the operational and strategic goals of DISA, feasibility of the project activity and chances to succeed with an application for external funding within the project time.

The deadline for new proposals are the last day of each month. The group of coordinators of research within DISA takes a decision at their monthly meetings and you will get feedback on your proposal before the end of the month.

For more information about the process and how to apply click here.

Good luck!

Diana