Etnografiskt skrivande och plats

2024-03-08

Fredagen den 8 mars kl. 13.15-15.00, Zoom

Seminarium med etnografiskt forum: Till denna gång skriver vi korta texter inspirerade av begrepp och teorier om plats och platsens betydelse i etnografisk forskning. Varje text omfattar max en sida. Vi läser texterna på plats under träffen och diskuterar sedan vilka möjligheter och utmaningar som platsteori tillför vår egen forskning och det etnografiska skrivandet.

Välkomna

Demokrati och netnografi – Seminarium

2024-01-24

Fredag den 26 januari (13.15 -15.00) gästas Etnografiskt forum av Hanna Carlsson, Fredrik Hanell och Daniel Ihrmark vid institutionen för kulturvetenskaper och Jukka Tyrkkö vid institutionen för språk. På seminariet presenterar de sitt forskningsprojekt ”Trolling the library – det digitala hotet mot folkbibliotekets demokratiska uppdrag”. Projektet bygger på netnografiska metoder och förenar kompetens från biblioteksforskning, netnografi och lingvistik. Fokus för projektet är att undersöka hur politiskt färgade digitala angrepp mot folkbibliotek utvecklas, sprids och används och vilken logik som styr dessa attacker.
Varmt välkomna!

Disputation – Maria Nordstedt

2023-12-04

Hej,

Den 8 december träffas vi i Växjö för att stötta och stödja Maria som lägger fram sin avhandling ”Konsten att göra (sprut)utbyten: Sprutbytets betydelse i skärningspunkten mellan politik, yrkespraktik och människors vardagsliv.”

Disputationen startar kl 9:15, i sal Weber, hus K, i Växjö.

välkomna

hälsningar Jesper och Kristina

Bokcirkel – 17 november, 13:15 på zoom

2023-10-26

Hej,
Inför detta seminarium läser och diskuterar vi Rebekah Nathan ”My Freshman Year. What a Professor Learned by Becoming a Student”, utifrån tre teman: 1. Den vetenskapliga argumentationen – hur beskrivs problem, syfte, teori, metod osv 2. Den etnografiska framställningen och gestaltning – etnografisk skrivande 3. Kunskapsbidraget – vad är det?
Kontakta Jesper eller Kristina om du har svårt att få tag i boken så kan vi bistå.
mvh
Jesper

Seminarium, etnografiskt forum

2023-09-08

Hej,
Den 8/9 ses vi för att diskutera etnografi och etnografiska metoder. Första tillfället ägnas åt en uppdatering kring pågående projekt och verksamheter samt en diskussion kring höstens begivenheter som innehåller både en bokcirkel och spännande disputationer.
välkomna
Jesper och Kristina

Arkiv som källor för etnografisk forskning, seminarium den 3 mars, kl 13:15.

2023-02-28

Hej!

Missa inte seminariet den 3 mars (13.15-15.00). Då gästas Etnografiskt Forum av Karin Gustavsson, fil. dr i etnologi och arkivchef för Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar. Hon kommer berätta om det rika material som finns att tillgå i arkiv och hur dessa källor kan användas i etnografiska studier. Seminariet ger utrymme för diskussion om allt från etik, makt och urval till tekniker för att hitta rätt i arkiven.

Seminariet hålls via zoom som vanligt, länk hittar ni i terminens program, eller av Jesper.

 

hälsningar Jesper och Kristina

Seminarium. Forskningsetik, 7 oktober, 13.15-15.00.

2022-10-07

Forskningsetik; makt och maktlöshet på fältet.
Seminariet inleds med att Jesper och Kristina har en kort reflektion kring forskningsetiska spörsmål gällande hur makt och maktlöshet kan gestaltas på fältet, och hur det kan komma att påverka dig som forskare på olika sätt. Därefter diskuteras frågor rörande hur vi som forskare kan hantera makt och visa etisk omsorg om oss själva i fältarbetet. Till stöd i diskussionen kommer vi även distribuera ett par kortare texter där dessa frågor berörs.

Seminarium: Etnografiskt skrivande, fredag 3 juni, 13:15-15.

2022-05-27

Hej!

På seminariet lotsas vi av Ann Ottengrim och Sabine Gruber in i det etnografiska skrivandets konstform. Vi ställer oss frågor om hur etnografiska texter är uppbyggda och hur de skiljer sig från andra vetenskapliga texter (och varför de gör det). Vi intresserar oss också för hur vi kan lära oss att skriva etnografiskt; vilka kritiska aspekter kan vi tänka på när vi skriver och hur bedöms/valideras etnografiska texter i det vetenskapliga samhället i förhållande till andra vetenskapliga texter?

Vi ses på: https://lnu-se.zoom.us/j/66326219158?pwd=dDdJMmw1dzdkSjQycDJoMFg4TFMxdz09

Varmt välkomna

Jesper och Kristina

Skrivarinternat 28-29 april

2022-04-22

Vårt skrivarinternat riktar sig till alla i forumet och dagarna ägnas uteslutande åt behovs-styrda forskningsaktiviteter, som att jobba på en forskningsansökan, ett bokkapitel, en artikel, ett abstrakt till en konferens eller liknande. Tanken är också att forumets medlemmar ska utgöra stödjande resurser för att bolla idéer under luncher, fikapauser med mera. Varmt välkomna!
hälsar Jesper och Kristina