Author Archive

Disputation – Maria Nordstedt

måndag, december 4th, 2023

Hej,

Den 8 december träffas vi i Växjö för att stötta och stödja Maria som lägger fram sin avhandling ”Konsten att göra (sprut)utbyten: Sprutbytets betydelse i skärningspunkten mellan politik, yrkespraktik och människors vardagsliv.”

Disputationen startar kl 9:15, i sal Weber, hus K, i Växjö.

välkomna

hälsningar Jesper och Kristina

Bokcirkel – 17 november, 13:15 på zoom

torsdag, oktober 26th, 2023

Hej,
Inför detta seminarium läser och diskuterar vi Rebekah Nathan ”My Freshman Year. What a Professor Learned by Becoming a Student”, utifrån tre teman: 1. Den vetenskapliga argumentationen – hur beskrivs problem, syfte, teori, metod osv 2. Den etnografiska framställningen och gestaltning – etnografisk skrivande 3. Kunskapsbidraget – vad är det?
Kontakta Jesper eller Kristina om du har svårt att få tag i boken så kan vi bistå.
mvh
Jesper

Seminarium, etnografiskt forum

fredag, september 8th, 2023

Hej,
Den 8/9 ses vi för att diskutera etnografi och etnografiska metoder. Första tillfället ägnas åt en uppdatering kring pågående projekt och verksamheter samt en diskussion kring höstens begivenheter som innehåller både en bokcirkel och spännande disputationer.
välkomna
Jesper och Kristina

Arkiv som källor för etnografisk forskning, seminarium den 3 mars, kl 13:15.

tisdag, februari 28th, 2023

Hej!

Missa inte seminariet den 3 mars (13.15-15.00). Då gästas Etnografiskt Forum av Karin Gustavsson, fil. dr i etnologi och arkivchef för Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar. Hon kommer berätta om det rika material som finns att tillgå i arkiv och hur dessa källor kan användas i etnografiska studier. Seminariet ger utrymme för diskussion om allt från etik, makt och urval till tekniker för att hitta rätt i arkiven.

Seminariet hålls via zoom som vanligt, länk hittar ni i terminens program, eller av Jesper.

 

hälsningar Jesper och Kristina

Bokcirkel; Riding for Deliveroo, 11 november

onsdag, november 2nd, 2022

Hej på er!

Den 11 november kl 13:15 ses vi i Etnografiskt Forum igen för att diskutera vår valda ”höst-bok”.

Boken som vi läst är Riding for Deliveroo: Resistance in the New Economy, av Callum Cant.

Välkomna

Jesper och Kristina 

Seminarium. Forskningsetik, 7 oktober, 13.15-15.00.

fredag, oktober 7th, 2022

Forskningsetik; makt och maktlöshet på fältet.
Seminariet inleds med att Jesper och Kristina har en kort reflektion kring forskningsetiska spörsmål gällande hur makt och maktlöshet kan gestaltas på fältet, och hur det kan komma att påverka dig som forskare på olika sätt. Därefter diskuteras frågor rörande hur vi som forskare kan hantera makt och visa etisk omsorg om oss själva i fältarbetet. Till stöd i diskussionen kommer vi även distribuera ett par kortare texter där dessa frågor berörs.

Seminarium: Etnografiskt skrivande, fredag 3 juni, 13:15-15.

fredag, maj 27th, 2022

Hej!

På seminariet lotsas vi av Ann Ottengrim och Sabine Gruber in i det etnografiska skrivandets konstform. Vi ställer oss frågor om hur etnografiska texter är uppbyggda och hur de skiljer sig från andra vetenskapliga texter (och varför de gör det). Vi intresserar oss också för hur vi kan lära oss att skriva etnografiskt; vilka kritiska aspekter kan vi tänka på när vi skriver och hur bedöms/valideras etnografiska texter i det vetenskapliga samhället i förhållande till andra vetenskapliga texter?

Vi ses på: https://lnu-se.zoom.us/j/66326219158?pwd=dDdJMmw1dzdkSjQycDJoMFg4TFMxdz09

Varmt välkomna

Jesper och Kristina

Skrivarinternat 28-29 april

fredag, april 22nd, 2022

Vårt skrivarinternat riktar sig till alla i forumet och dagarna ägnas uteslutande åt behovs-styrda forskningsaktiviteter, som att jobba på en forskningsansökan, ett bokkapitel, en artikel, ett abstrakt till en konferens eller liknande. Tanken är också att forumets medlemmar ska utgöra stödjande resurser för att bolla idéer under luncher, fikapauser med mera. Varmt välkomna!
hälsar Jesper och Kristina

Seminarium: Etnografiska intervjuer, fred 4 feb kl 13:15

måndag, januari 31st, 2022

Hej!
Missa inte fredagens seminarium där vi diskuterar etnografiska intervjuer. Seminariet leds av Anna Baral och Kristina Gustafsson. Vi diskuterar dels de utmaningar och problem som finns med kvalitativa intervjuer (validitet, reflexivitet, maktasymmetrier, tolkningsföreträde, språk osv), dels vad det är för kvalitativa aspekter som gör att intervjumetoder är etnografiska.
varmt välkomna
mvh Jesper och Kristina

Seminarium: Sensorisk etnografi, fred 19 nov, 13:15

tisdag, november 16th, 2021

Fredag den 19 nov kl. 13.15-15.00 

Sensorisk etnografi.  (gäst Åsa Bäckström)

Åsa Bäckström är docent i idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Hennes forskning berör i hög grad olika aspekter av informella lärprocesser och idrottskultur. Dit hör studier om genus och jämställdhet. Skateboard har varit ett centralt studieobjekt under lång tid.

Seminariet fokuserar sensorisk etnografi, som beskriver ett sätt att arbeta etnografiskt i olika kontexter och att i det arbetet uppmärksamma och fokusera de sensoriska aspekterna. I sin presentation redogör Åsa för sitt sätt att använda bild, ljud och text för att undersöka kroppsligt kunnande inom skateboard. Med utgångspunkt i Pinks (2015) Sensory Ethnography sätts kroppen i rörelse i fokus, men också kroppen i en materiell kontext. Det blir bland annat möjligt att sätta det analytiska sökarljuset mot kroppsligt kunnande och medvetenhet, eller bristen därpå. Vidare uppmärksammas betydelsen av den rörliga kroppens förankring i det (sociokulturella och) materiella rummet och vilka konsekvenser det kan få för vår förståelse av kunnande. Särskilda teoretiska och epistemologiska utgångspunkter poängteras.