Etnografiskt socialt arbete. Fält, analys och text – ny rapport!

Postat den 8th oktober, 2020, 14:46 av krguaa

Etnografiskt socialt arbete. Fält, analys och text (2020) är en ny rapport författad av lärarna och ett flertal forskarstuderande på kursen Etnografisk forskning i socialt arbete. Den tre terminer långa kursen (hösten 2018 till och med hösten 2019) har rört sig från frågor om tillträde till fältet och fältrelationer, dokumentation av fältet, bearbetning och analys, till etnografiskt skrivande. Ambitionen med denna rapport är att med utgångspunkt i kursdeltagarnas erfarenheter diskutera olika möjligheter och utmaningar i etnografisk forskning.

Här hittar du rapporten:

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1473743/FULLTEXT01.pdf

Det här inlägget postades den oktober 8th, 2020, 14:46 och fylls under blogg

Kommentarer inaktiverade.