Seminarium: Sensorisk etnografi, fred 19 nov, 13:15

Postat den 16th november, 2021, 09:14 av Jesper

Fredag den 19 nov kl. 13.15-15.00 

Sensorisk etnografi.  (gäst Åsa Bäckström)

Åsa Bäckström är docent i idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Hennes forskning berör i hög grad olika aspekter av informella lärprocesser och idrottskultur. Dit hör studier om genus och jämställdhet. Skateboard har varit ett centralt studieobjekt under lång tid.

Seminariet fokuserar sensorisk etnografi, som beskriver ett sätt att arbeta etnografiskt i olika kontexter och att i det arbetet uppmärksamma och fokusera de sensoriska aspekterna. I sin presentation redogör Åsa för sitt sätt att använda bild, ljud och text för att undersöka kroppsligt kunnande inom skateboard. Med utgångspunkt i Pinks (2015) Sensory Ethnography sätts kroppen i rörelse i fokus, men också kroppen i en materiell kontext. Det blir bland annat möjligt att sätta det analytiska sökarljuset mot kroppsligt kunnande och medvetenhet, eller bristen därpå. Vidare uppmärksammas betydelsen av den rörliga kroppens förankring i det (sociokulturella och) materiella rummet och vilka konsekvenser det kan få för vår förståelse av kunnande. Särskilda teoretiska och epistemologiska utgångspunkter poängteras.

Det här inlägget postades den november 16th, 2021, 09:14 och fylls under blogg

Kommentarer inaktiverade.