Licentiatseminarie om lågfrekvent stegljud i träbaserade flervåningshus

December 2nd, 2016 by

bild1_foto

Jörgen Olsson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, la den 30 november fram sin licentiatavhandling ”Low frequency impact sound in timber buildings – simulations and measurements” vid ett seminarium på Linnéuniversitetet i Växjö. Arbetet är även en del i hans arbete som doktorand vid forskarskolan ProWOOD som Smart Housing stöder.

Vid seminariet fick Jörgen frågan vad som varit hans drivkraft i att djupdyka inom det här ämnet och han svarade: -Jag jobbade tidigare som ingenjör på Kockums med liknande fysik i kompositfartyg som skulle vara tysta. Men, då hade jag inte tid att gräva ner mig djupare och skaffa kunskap som jag fått tillfälle till nu.

Bakgrund

Att bygga mer med trästomme kan ge mer hållbara och energieffektiva byggnader.

Trähus högre än två våningar var förbjudna i Europa fram till 1990-talet på grund av brandregler. 1994 avlägsnades detta krav i Sverige, då utvecklingen med avseende på brandsäkerhet kommit så långt att det anses säkert att bygga högt i trä.

Några av de tidiga flervåningshusen i trä hade mer problem med stegljud än betongbyggnader med samma uppmätta stegljudklass. Forskningen har visat att frekvensområdet som används för ljudklassning inte är tillräckligt lågt för att inkludera hela det område som är viktiga för ljudupplevelsen.

AkuLite-projektet visade att frekvensområdet måste utvidgas ned till 20 Hz för att kunna ge en god noggrannhet på ljudklassning. När man inkluderar lägre frekvenser behövs mer kunskap om ljudutbredning, hur man bäst mäter ljudet och om det går att beräkna/simulera ljudnivåerna. Man behöver också utforska frågor kring metodik för att kunna jämföra och verifiera numeriska simuleringar med mätningarna på ett effektivt sätt.

Resultat

Mätningarna av ljudfält visar att lätta trägolv i små rum tenderar att ha de högsta ljudnivåer i låga frekvensområden. I rum med steg från mitten på våningen ovanför så tenderar de högsta ljudnivåerna att inträffa nere vid golvets hörn, dvs långt avstånd ifrån islaget av steget.

På grund av olinjäriteter beroende på kraftens karaktär och nivåer vid islag, så påverkas överföringsfunktionen i låga frekvenser. Detta visas i en experimentell studie. I simuleringar ses att ytmassan och global böjstyvhet på bjälklagen är viktiga för ljudtransmission vid den första egenfrekvensen, men att det har mindre betydelse högre upp i frekvenserna.

Slutsatser

Genom att applicera en metodik med överföringsfunktioner vid både beräkningar och mätning kan man få mer information, enklare simuleringar och enklare jämförelse mellan mätning och simulering av stegljud.

En avslutande fråga vid seminariet blev vad han är mest stolt över i sitt arbete. Jörgen svarade: -Det har varit kul med 3D-visningen av ljudfält. Att se det gör det lättare att förstå än tabeller. Det här är inte så vanligt arbetssätt i träbyggnader än.

bild2_kollage

Share

Young Researchers Challenge på Marcus Wallenbergs Pris i Stockholm

October 27th, 2016 by

Den 10-13 oktober var det dags för Young Researchers’ Challenge som arrangerades av Marcus Wallenberg Foundation i samband med prisutdelningen till Marcus Wallenbergs pris i Stockholm.

Marcus Wallenbergpriset är ett internationellt pris som instiftades 1980 av skogsindustri-företaget Stora Kopparbergs Bergslags AB – numera Stora Enso – för att hylla Marcus Wallenberg (1899-1982). Priset utdelas av den Marcus Wallenbergs Stiftelse för främjande av Skogsindustriell Vetenskaplig Forskning och går till en enskild forskare eller en mindre grupp av forskare för en banbrytande upptäckt eller utveckling inom ett för skogsindustrin betydelsefullt område.

I år utdelades priset för 33:e gången och gick till Alexander Katsevich och Federico Giudiceandrea för utveckling av skiktröntgen, datortomografi, av hela timmerstockar. Tekniken möjliggör ett mer optimalt utnyttjande av timret och ökar värdet på sågade trävaror med minst tio procent.

I samband med inbjuden till ceremoni och bankett med H.M. Konung Carl XVI Gustaf och H.M. Drottning Silvia hålls också ett symposium där representanter för akademi och industri presenterade nya rön inom områden som knyter an till årets pris. Jag var en av de 30 doktorander från hela världen över som var utvald att presentera mig forskning, knyta kontakter och titta på det senaste i skogs- och trärelaterad forskning.

I programmet för ”oss unga forskarna” ingick även besök på Sveriges ledande träforskningsinstitut, Wallenberg Wood Science Center, Inventia AB och Kungliga Tekniska Högskolan. Det hela avslutades med guidning och föreläsning om träbevarande av skeppet Vasa på muséet i Stockholm.14697135_10210941900403733_1315834461_o        img_20161010_184303

 

Share

Stegljud på WCTE-konferensen

September 2nd, 2016 by

Linnéuniversitet och SP fanns representerat med bidrag på WCTE 2016 (World Conference on Timber Engineering) konferensen i Wien. Värt att nämna är att Linneuniversitet lyckades extra väl då ett par av bidragen blev utvalda att hålla förlängda föredrag. Anders Olsson som höll ett av de utvalda ”Semi-Plenary Lectures” om ”Determination of sawn timber properties using laser scanning – development potentials and industrial applications” och Min Hu som höll ett förlängt föredrag om ”Three dimensional growth layer geometry and fibre orientation around knots – a laboratory investigation”.

För min del höll jag presentation om ”Low frequency force to sound pressure transfer function measurements using a modified tapping machine on a light weight wooden joist floor”. Syftet med dessa försök är att förbättra metoderna för att jämföra mätningar mot beräkningar av stegljud i låga frekvenser. Vid experimentet så hade vi byggt om en hammarapparat, som används för stegljudsmätningar till att kunna mäta kraften som den genererar, för jämförelse mot andra kraftinstrument. Kortfattat så visade resultaten uppmätta överföringsfunktioner från kraft vid islag till ljudtryck och acceleration, från störande rum till motagarrum. Genom att sätta accelerometer utöver mikrofon i mottagarrum ges möjlighet att analyser och även visualisera ljudets tranmissionsvägar i strukturen på ett pedagogiskt sätt. Det som är mindre bra, men som är minst lika intressant, är att mätningen visade att byggnaden som vi genomförde mätningen på ger lite olika överföringsfunktioner beroende på med vilken utrustning vi använder för att generera stomljudet. Det tyder på att strukturen är olinjär. D.v.s. det kan vara olämpligt att använda hammarapparaten för mätning i låga frekvenser, där påverkan på resultaten visade sig vara som störst. Istället blir det viktigare att man har en kraftkälla som blir mer lik en riktig störning, t.ex. ett riktigt kraftigt fot-islag.

WCTE_picture

M v h

Jörgen

Share

Talking literature at ADMC2016

August 2nd, 2016 by

What better way than to kick off this fall semester with another conference? This time I travelled to Boston, USA, to attend the Academic Design Management Conference 2016 organized by the Design Management Institute. Here I presented a systematic literature review on design-driven innovation. At the start of a PhD project it is important to get an understanding of previous research done. However, I realized that there was not yet a systematic review of published research on design-driven innovation available. The aim of my paper, which I have written together with my supervisors, was to present a systematic review of previous research. In our review we focused specifically on what the contribution of design-driven innovation to value creation is. Second, we identified the facets of design-driven innovation which contribute to value creation as discussed in previous research.

WP_20160728_18_43_02_Pro

Through the review we identified five facets of design-driven innovation which contribute to value creation; (1) understanding product meanings; (2) generating new knowledge; (3) actors and collaborations; (4) capabilities; and, (5) process. We have presented these facets, and the connections between them, in a theoretical model which I will develop further throughout my PhD project.

Now that we have a better understanding of what has already been researched, we also know what has not yet been explored and discussed. For example, very little have been written about how companies, especially smaller companies, can adopt design-driven innovation as their innovation strategy. This is something which I would like to explore further in my research.

WP_20160729_16_22_22_Pro

Conference attendees discussing the future of education and design management

Share

ProWOOD at EurOMA 2016

June 28th, 2016 by

With three PhD students, one supervisor and our program director ProWOOD was well represented at EurOMA 2016! This conference was organized on the 17th-22nd of June in Trondheim, Norway. For us PhD students a conference like EurOMA is a great opportunity to receive feedback on our work and to meet new people.

On the first conference day Heleen kicked off with a presentation on the enablers and barriers to design-driven innovation. She presented the results gathered in an ongoing case study at a Swedish wood furniture company. Since the concept of design-driven innovation is relatively new it is always exciting to see how other people will react to it. The audience quickly understood how focusing on the purpose of products will lead to new innovative solutions.

Heleen de Goey at EurOMA

The second conference day we had the chance to visit other presentations. There were 20 sessions going on in parallel, including sessions on innovation, operations management, production systems and sustainability. After an intense day we were rewarded with a delicious conference dinner!

To save the best for last, Roaa presented her paper on levels of automation in the Swedish wood product industry on the third conference day. She has conducted a case study in which she compared two processing lines at an interior wood product company. Reviewing all tasks in the production lines, Roaa was able to quantify the levels of automation in the system. However, she emphasizes the need to identify and highlight critical tasks to improve technical efficiency.

Roaa Salim at EurOMA

We’ve received enough inspiration to develop our research further. But for now…

…We wish you a great summer!

Roaa & Heleen

Share

Roaa och Steffen på konferens i Tyskland

June 22nd, 2016 by

”Factories of the future” – framtidens fabriker var temat av den 49:e CIRP CMS konferensen i Stuttgart, Tyskland som Roaa och jag besökte 25-27 maj. Med den drivande bilindustrin i bakgrunden handlade förstås mycket om den senaste utvecklingen och framtidsspaningen i ”Industri 4.0”, ”Big Data” och ”digitalisering”. Förstås är träförädlande industrier fortfarande en bra bit ifrån Industri 4.0, men det gäller att hänga med och förstå de nya trenderna, speciellt inom automationsteknik, som både Roaa och jag sysslar med. För oss gav konferensen många nya intryck och idéer och vi hoppas kunna omsätta den eller den andra.

Våra egna presentationer var tyvärr samtidigt i olika block på sista dagen vilket lede till att vi inte kunde lyssna på varandra. Roaa presenterade en studie som handlade om hur råmaterial påverkar produktionsprocessen i träföretag. Jag redogjorde för min artikel om en ny affärsmodell för industriella robotar. För mig var det relativt lyckad och jag var överraskad över de många frågor som jag fick efteråt. Men det blev inte bara en del intressant diskussion men också samarbete i ett framtida projekt med en annan doktorand från KTH. Ett lyckat avslut så att säga!

1993629_IMG_0577.jpg      IMG_2459

Share

Skriva bör man (och kvinna)!

June 13th, 2016 by

Att lära sig hur en vetenskaplig artikel ska skrivas är en viktig del i forskarutbildningen.

Den 1 juni ordnades en skriv-workshop på Lnu där några av doktoranderna fick feedback på sina artiklar. Lite jobbigt, men mycket nyttigt. Det blev lite skratt också – inte bara blodigt IMG_1327allvar!

Nästa skriv-workshop blir i november med tema review-processen och då är alster från resten av doktoranderna under luppen.

Share

Alltid roligt att prata om sin forskning!

April 28th, 2016 by

Forskning kan ofta uppfattas som lite tråkigt och teoretiskt. Utan praktisk anknytning från universitetsvärlden till industrin. Därför är det alltid viktigt som doktorand att kunna få möjligheten att prata om sin forskning och ge tillbaka till industrin. Detta är särskilt av betydelse när det handlar om forskning i en företagsforskarskola som har nära samarbete med industrin. En sådan möjlighet fanns för mig på huvudmannastämman på Träcentrumet i Nässjö. Dit var jag inbjuden att inte bara prata om ProWOOD och företaget Yaskawa Nordic som jag samarbetar med, men mest av allt om temat automation inom träbearbetande industrier.

Jag tyckte att det var väldigt roligt att hålla ett föredrag om det man brinner för och berätta om lite om forskningsresultat på ett mer praktiskt sätt. Vilka förutsättningar finns det för att automatisera och vilka konsekvenser kan det komma att finnas. En viktig punkt i min presentation låg på att skapa förståelse för själva temat och påpekar vilka förändringar måste ske så att Sveriges träindustrier bibehåller sin position som en av världens mest ledande träindustrier. Även om frågorna i slutet var mer av försiktigt karaktär så tror jag att jag lyckades så tanken hos vissa att det arbetssättet i företaget skulle anpassas till mer automation och mer framåttänkande

 

Share

ProWOOD plussar!

March 29th, 2016 by

Forskarskolan rullar på med 6 aktiva doktorander! Nu har det blivit dags att växla upp och vi är i full gång med att skapa ProWOOD+, dvs ytterligare en  grupp doktorander och företag. Med start hösten 2017 planerar vi att utöka med tolv platser. Vill du vara med?

Om du vet företag som borde vara med eller om du representerar ett företag som vill vara med, hör av er nu meddetsamma till någon av oss i forskarskolan: Kicki Säfsten (kristina.safsten@ju.se), Johan Palm (johan@tracentrum.se) eller Jimmy Johansson (jimmy.johansson@lnu.se).

Precis som för redan befintliga ProWOOD är fokus på industriell produktframtagning för proaktiv träindustri. Forskarskolan ger möjlighet för doktorander att utveckla spetskompetens relevant för behov i träindustrin. Deltagande företag får möjlighet att utvecklas och stärka sin kompetens inom centrala områden. Forskarskolan drivs av våra två småländska lärosäten (Lnu och Jönköping University), tillsamman med Träcentrum i Nässjö och ett antal företag och institut. Tillsammans kan vi utveckla träindustrin i Sverige!

ProWood_141008-0805

 

Share

Workshop about impact sound at Flexator

February 16th, 2016 by

On the 19:th of November a workshop about sound and vibrations in light wooden joist floors was held within the ProWood Business Graduate School, at the housing company Flexator. Thank you Ola Adolfsson for giving the opportunity to come and visit Flexator and for the arrangement and initiative!

A great number of participants from Flexator with an interest in the area listened to Jörgen Olsson presentation of his research and the present research situation within impact sound in light weight wooden floors. Kirsi Jarnerö from SP also contributed to the workshop by talking about vibrations in light wooden joist floors. The discussions following the presentations concerned new requirements (for instance SS 25267:2015 and ISO 16283-2 for impact sound), human perception, the nature of impact sound in small rooms with wooden floors, stiffness of floors, analysis techniques etc.

There is a common interest in improving prediction quality of impact sound of joist floors in the design stage rather than building prototypes. Flexator shared their industrial experiences and challenges which are valuable for the aim and benefits of research.

 

 

Share